x
Dokumenty ON-LINE - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Dokumenty ON-LINE

Poniżej znajdują się dokumenty do uzupełnienia przez nauczycieli do których mają dostęp tylko nauczyciele ZST. Dokumenty są uzupełniane w trakcie roku szkolnego.

   
1.Organizacja konkursów, olimpiad itp. 2018/19

2.Harmonogram wycieczek w ZST

   
3.Losy absolwentów 2017/2018

   
4.Zajęcia pozalekcyjne

   
5.Wybór formy wydruku dokumentacji wychowawcy

   
6.Diagnoza wstępna - oceny, wyniki egzaminu itp.

   
7.Diagnoza - konkursy

   
8.Dokumenty dotyczące nauczanie indywidualne - aktualny plan lekcji, załącznik do dziennika itp.

   
9.Wydarzenia w roku szkolnym 2018/19

   
10.Wzory dyplomów i zaświadczeń wydawane uczniom np. po udziale w etapie szkolnym oraz wzory innych dokumentów

   
11.Folder z możliwością zapisu plików przez nauczycieli ZST

   
12.Wypoczynek młodzieży

   
13.WDN - wewnątrz szkolne doskonalenie nauczycieli.

   
14.Rejestr wyjść grupowych uczniów z nauczycielem ze szkoły na zajęcia

   
15.

 

Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 

   
16.Harmonogram próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

   

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.01.18, 13:20.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0334 sekund.