x
Centrum Kształcenia Praktycznego - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 2007 roku. Wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym dla potrzeb edukacji zawodowej.

Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami, zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym.

 Powiat Strzyżowski zralizował projekt o nazwie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowych i Nowocześnych Technologii.  Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie niektórych jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii, związanych głównie z przemysłem lotniczym, na które jest największe zapotrzebowanie w regionie. Program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem, ale również wskazuje wyraźnie, jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Dzisiaj potrzeba ta nadal jest ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo. W takich przedsiębiorstwach zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach. W naszym CKP przygotowywane są również laboratoria do nauki wielu innych bardzo potrzebnych na lokalnym rynku pracy zawodów:

  • obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych,
  • komputerowego wspomagania i wytwarzania dokumentacji technicznej CAD/CAM,
  • silników spalinowych i konstrukcji samochodów,
  • diagnostyki samochodowej,
  • laboratorium mechatroniki,
  • obróbki ręcznej i spawalnictwa,
  • laboratorium prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie,

dodatkowo utworzenie 3 sal dydaktycznych oraz audiowizualnej sali konferencyjnej.

 

A oto kilka zdjęć z przygotowania CKP w Strzyżowie:

 (kliknij na zdjęciu aby wejść do galerii)

DSC_8583

(Druga galeria - kliknij zdjęcie)

DSC_8592


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2014.11.05, 07:30.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0359 sekund.