x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

  
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


 

Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,

w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych

w roku szkolnym 2014/2015


Lp.

Nazwa zawodu

klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

 

Klasa III


1.

elektryk

3w

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 01.12.2014 r. do 09.01.2015 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 2.

kucharz

3 w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 29.09.2014 r. do 24.10.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 120 zł

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna 

 3.

fryzjer

3 w i 3 ws

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 27.10.2014 r. do 21.11.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 120 zł

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna 

 4.

wędliniarz

3 w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 09.02.2015 r. do 20.03.2015 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 5.

stolarz

3 w i 3 ws

4

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 673

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 80 zł

Wyżywienie – 12 zł – stawka dzienna

 6.

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

3 w

3

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie im. Tadeusza Kościuszki

ul. Słoneczna 6 36 – 200 Brzozów

tel. 13 43 418 51

od 20.10.2014 r. do 14.11.2014 r.

Zakwaterowanie – 80 zł,

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna

50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu)

 7.

elektromechanik pojazdów samochodowych

3 ws

1

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 07.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Zakwaterowanie – 100 zł

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu)

8.

piekarz

3 ws

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 02.09.2014 r. do 26.09.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 120 zł

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna 

9. 

ślusarz

3 ws

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

 

Klasa II


10. 

cukiernik

2 wk

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie

ul. Ks. St. Szpetnara 9,

38 – 400 Krosno

tel. 13 43 22 319

od 18.05.2015 r. do 12.06.2015 r.

Zakwaterowanie – 60 zł.

Wyżywienie – 11 zł – stawka dzienna.

11. 

ślusarz

2 wk

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

12. 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 13.

murarz - tynkarz

2 wk i 2ws

4

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie im. Tadeusza Kościuszki

ul. Słoneczna 6,

36 – 200 Brzozów

Tel. 13 43 418 51

od 24.11.2014 r. do 19.12.2014 r.

Zakwaterowanie – 80 zł,

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna

50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu)

14. 

elektryk

2 wk

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 03.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

15. 

monter - elektronik

2 wk

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

16. 

wędliniarz

2 wk

1

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 07.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

17. 

fryzjer

2 ws

9

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 24.11.2014 r. do 19.12.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 120 zł

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna

 

18. 

stolarz

2 ws

8

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 673

od 17.11.2014 r. do 12.12.2014 r.

Zakwaterowanie – ok. 80 zł

Wyżywienie – 12 zł – stawka dzienna

 

19. 

piekarz

2 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 07sa.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Zakwaterowanie – ok. 120 zł

Wyżywienie – 10 zł – stawka dzienna

 

20. 

lakiernik

2 ws

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 03.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 21.

monter - elektronik

2 ws

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 06.10.2014 r. do 31.10.2014 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie – 16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

 

Klasa I


 22.

stolarz

1 wk

3

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 673

od 23.02.2015 r.

do 20.03.2015 r.

Zakwaterowanie – ok80 zł

Wyżywienie –12 zł – stawka dzienna

 23.

cukiernik

1 wk

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkól Nr 5 w Sanoku

ul. Jagiellońska 22

Internat Zespołu Szkół Nr 4

ul. Sadowa 21

tel. 13 464 7500

od 07.01.2015 r.

do 30.01.2015 r.

 

 24.

fryzjer

1 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 13.04.2015 r. do 08.05.2015 r.

Zakwaterowanie – ok120 zł

Wyżywienie –10 zł – stawka dzienna

 25.

wędliniarz

1 wk

2

 

 

 

 26.

lakiernik

1 ws

1

 

 

 

 27.

blacharz samochodowy

1 ws

1

 

 

 

 28.

operator obrabiarek skrawających

1 ws

2

 

 

 

 29.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1 ws

3

 

 

 

 30.

murarz - tynkarz

1 ws

1

 

 

 

 

 INFORMACJA O OŚRODKACH

 

 

Zespół szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku al. Jana Pawła II 18a, - tel. 13 46 96 673

Zawód – stolarz

Bursa Szkolna – Tel. 13 46 96 273

Koszty: 80 zł zakwaterowanie, 12 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy.

Bursa czynna:  niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1530.

 


 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie ul. Słoneczna 6     Tel. 13 43 41 851

Zawód – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Internat – Tel. 13 43 41 780

Koszty:  100 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 50zł.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy

Internat czynny: poniedziałek od godz. 700 do piątku do godz. 1530

 


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle ul. Staszica 30B.  Tel. 13 446 39 74

Zawód –piekarz, fryzjer i inne, 

Bursa Szkolna – Tel. 13 446 29 09

Koszty: 120 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa,  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zostać bez opieki i wyżywienia.

Bursa czynna – niedziela od  godz. 1400 do piątku do godz. 1530


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr  w Kośnie ul. Ks. St. Szpetnara 9. tel. 13 432 23 19

Zawód – cukiernik, 

Internat – Tel. 13 43 217 83

Koszty: 60 zł zakwaterowanie, 11 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy.

Bursa czynna: niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1600


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 tel. 032 64 30 393

Zawód –  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, lakiernik, wędliniarz, murarz, rzeźnik-wędliniarz i inne. 

Bursa Szkolna – Tel. 032 64 30 393

Koszty: 120 zł zakwaterowanie, 15 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 100zł.

Jeden obowiązkowy wyjazd z Bursy, sobota i niedziela ( środek kursu).

Bursa czynna:  od niedzieli  godz. 1800

Dojazd z Krakowa z Regionalnego Dworca Autobusowego (który znajduje się przy Dworcu PKP). Koszt bilet na busa 7 zł. Busy odjeżdzają co 0,5godz.

Przystanek dla wysiadających w Olkuszu na ul. Legionów Polskich 3.

 


 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach  ul. Okrzei 20.  Tel 32 231 35 58 lub 32 231 35 76

Zawód –ślusarz, murarz, monter-elektronik,   

Internat: Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Krakusa 16 – Tel. 32 23 06 831 wew. 375 pokój wychowawców

Koszty: 95 zł zakwaterowanie, 16 zł/ dziennie  wyżywienie.

Wyżywienie tylko w dni robocze. Można mieszkać w soboty i niedziele ale bez wyżywienia. Kuchnia podręczna do dyzpozycji uczniów w soboty i niedziele. 

Internat  czyny całodobowo.

 


 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i doskonalenia Zawodowego w Kluczborku ul. M. Konopnickiej 11.

Tel. Do internatu 77 418 5313 koszt. zakw. 198  zł + wyż 68 zł/ tydzień, kaucja 50zł.


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Tel. Do internatu 68 451 3874 koszt zakw. 90 zł + wyż. 14,64/dzień


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkól Nr 5 w Sanoku ul. Jagiellońska 22

Internat Zespołu Szkół Nr4 ul. Sadowa 21 tel. 13 464 7500

 

 


 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2014.10.23, 13:49.
 

 
Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1685 sekund.