x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

  
Terminy kursów zawodowych

TERMINY TURNUSÓW ZAWODOWYCH

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi  dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.  Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać w pokoju Kierownika Szkolenia Praktycznego. Oświadczenie wypełniją i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu  do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do  Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych.

TERMINY TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

TERMINY TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA  ZAWODOWEGO DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

1. Fryzjer kl. II od 24.11.2014.do 19.12.2014 r. Jasło,  zakwaterowanie 150, wyż. 10 zł/dziennie.

2. Fryzjer kl. III 27.10.2014 do 21.11.2014 r. Jasło, zakwaterowanie 150zł, wyżywienie 10zł/dziennie.

3. Cukiernik kl. II od ( w późniejszym terminie) Krosno, koszt zakwaterowania 150 zł oraz 12 zł wyżywienie dzienne. 

4. Stolarz kl. II od ( w późniejszym terminie) Lesko  ZSTiA w Lesku  al. Jana Pawła II  8a. tel. 13 4696273– zakwaterowanie 80 zł, wyżywienie 12zł/dziennie.

5. Stolarz kl. III od ( w późniejszym terminie)  Lesko  ZSTiA w Lesku  al. Jana Pawła II  8a. tel. 13 4696273– zakwaterowanie 80 zł, wyżywienie 12zł/dziennie.

6. Ślusarz kl. II od 06.10,2014 do 31.10.2014r, Olkusz, koszt zakwaterowania 120 zł, wyżywienie dzienne 15 zł. Kaucja zwrotna 100 zł.

7. Ślusarz kl. III od 06.10.2014 do 31.10.2014. Gliwice, Koszt zakwaterowania 120 zł oraz 14 zł wyżywienie dzienne. Tel. 32 230-68-31 internat  lub szkoła  32 23-13-558. 

8. Wędliniarz kl. III od 09.02.2015 do 20.03.2015 r. Olkusz, koszt zakwaterowania 120 zł, wyżywienie dzienne 15 zł. Kaucja zwrotna 100 zł. 

9.Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  kl. III od 20.10.2014 do 21.11.2014 r. Brzozów.  ZSB ul. Słoneczna 6, Tel. 13 4341851 zakwaterowanie w internacie 80zł, wyżywienie 10 zł., kaucja 50 zł.

11. Piekarz kl. II od 05.01.2015 do 30.01.2015 r. Jasło. Koszt zakwaterowania w bursie 150zł, koszt wyżywienia 10 zł.

12. Piekarz kl. III od 02.09.2014 do 26.09.2014r. Jasło.  Koszt zakwaterowania w bursie 150zł, koszt wyżywienia 10 zł.

13. Elektromechanik pojazdów samochodowych  kl. III od 07.01.2015 do 30.01.2015r. Gliwice. Koszt zakwaterowania 120 zł oraz 14 zł wyżywienie dzienne. Tel. 32 230-68-31 internat  lub szkoła  32 23-13-558. 

14. Elektryk kl. III od 01.12.2014 do 09.01.2015 r. Olkusz, koszt zakwaterowania 120 zł, wyżywienie dzienne 15 zł. Kaucja zwrotna 100 zł.

15. Elektryk kl. II , Koszt zakwaterowania 120 zł oraz 14 zł wyżywienie dzienne. Tel. 32 230-68-31 internat  lub szkoła  32 23-13-558

16.Murarz-tynkarz kl. II  od 24.11.2014 do 19.12.2014 r. Brzozów. ul. Słoneczna 6, Tel. 13 4341851 Koszty wyżywienia 10zł dziennie, 80 zł zakwaterowanie, 50zł kaucja. 

17. Kucharz  kl. III  od 29.09.2014 r do 24.10.2014 r. Jasło , koszt zakwaterowania 150 zł oraz 10 zł wyżywienie dzienne.

18. Monter-elektronik kl. II od 06.10.2014 do 31.10.2014 r.  Gliwice. Koszt zakwaterowania 120 zł oraz 14 zł wyżywienie dzienne. Tel. 32 230-68-31 internat  lub szkoła  32 23-13-558.

19. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kl. II od 06.10.2014 do 30.10.2014 Olkusz. Koszt zakwaterowania 120 zł, kaucja 100zł, oraz 15 zł wyżywienie dzienne. Tel.32 6430 393.

 

TERMINY KURSÓW ZAWODOWYCH DLA KLAS PIERWSZYCH ( w późniejszym okresie)

1. Stolarz kl. I  03-02  do 28-02-2014r.  Lesko. Koszt zakwaterowania 90 zł, wyżywienie  12 zł. dziennie. Tel. 13 4696 673

2. Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych kl. I od17-02 do 14-03-2014 Brzozów. ul. Słoneczna 6, Tel. 13 4341851 Koszty wyżywienia 10zł dziennie, 80 zł zakwaterowanie, 50zł kaucja.

3.Murarz-tynkarz kl. I  od 17-03 do 11-04-2014r. Brzozów. ul. Słoneczna 6, Tel. 13 4341851 Koszty wyżywienia 10zł dziennie, 80 zł zakwaterowanie, 50zł kaucja.

4. Cukiernik kl. I od 05-05 do 30-05-2014r. Krosno , koszt zakwaterowania 150 zł oraz 12 zł wyżywienie dzienne.

5. Fryzjer kl. I od 05-05  do 30-05-2014r. Jasło, koszt zakwaterowania 150 zł oraz 10 zł wyżywienie dzienne.

6. Piekarz kl. I od 18-11 do 13-12-2013. Jasło koszt zakwaterowania 150 zł oraz 10 zł wyżywienie dziennie.

7. Lakiernik kl. I od 4.11.2013 do 29.11.2013r Olkusz. koszt zakwaterowania 120 zł, wyżywienie dzienne 15 zł. Kaucja zwrotna 100 zł.

8. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kl. I od 24-03 do 25-04-2014r. Olkusz. Koszt zakwaterowania 120 zł, kaucja 100zł, oraz 15 zł wyżywienie dzienne. Tel.32 6430 393.

9. Elektryk kl. I. od 24-03 do 25-04-2014r.Okusz  Koszt zakwaterowania 120 zł, kaucja 100zł, oraz 15 zł wyżywienie dzienne. Tel.32 6430 393

10. Ślusarz kl. I od 24-02-21-03-2014r  Olkusz. Koszt zakwaterowania 120 zł, kaucja 100zł, oraz 15 zł wyżywienie dzienne. Tel.32 6430 393

11. Monter-elektronik od 12-05-2014 do 06-06-2014r.  Gliwice. Koszt zakwaterowania 120 zł oraz 14 zł wyżywienie dzienne. Tel. 32 230-68-31 internat  lub szkoła  32 23-13-558.

 

Informacja o  Ośrodkach

Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracowników.

Uczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

 Zespół szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku al. Jana Pawła II 18a, - tel. 13 46 96 673

Zawód – stolarz

Bursa Szkolna – Tel. 13 46 96 273

Koszty: 80 zł zakwaterowanie, 12 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy.

Bursa czynna:  niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1530.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie ul. Słoneczna 6     Tel. 13 43 41 851

Zawód – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Internat – Tel. 13 43 41 780

Koszty:  100 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 50zł.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy

Internat czynny: poniedziałek od godz. 700 do piątku do godz. 1530

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle ul. Staszica 30B.  Tel. 13 446 39 74

Zawód –piekarz, fryzjer i inne, 

Bursa Szkolna – Tel. 13 446 29 09

Koszty: 150 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa,  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zostać bez opieki i wyżywienia.

Bursa czynna – niedziela od  godz. 1400 do piątku do godz. 1530

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr  w Kośnie ul. Ks. St. Szpetnara 9. tel. 13 432 23 19

Zawód – cukiernik, 

Internat – Tel. 13 43 217 83

Koszty: 60 zł zakwaterowanie, 11 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa z Bursy.

Bursa czynna: niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1600

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 tel. 032 64 30 393

Zawód –  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, lakiernik, wędliniarz, murarz, rzeźnik-wędliniarz i inne. 

Bursa Szkolna – Tel. 032 64 30 393

Koszty: 120 zł zakwaterowanie, 15 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 100zł.

Jeden obowiązkowy wyjazd z Bursy, sobota i niedziela ( środek kursu).

Bursa czynna:  od niedzieli  godz. 1800

Dojazd z Krakowa z Regionalnego Dworca Autobusowego (który znajduje się przy Dworcu PKP). Koszt bilet na busa 7 zł. Busy odjeżdzają co 0,5godz.

Przystanek dla wysiadających w Olkuszu na ul. Legionów Polskich 3.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach  ul. Okrzei 20.  Tel 32 231 35 58 lub 32 231 35 76

Zawód –ślusarz, murarz, monter-elektronik,   

Internat: Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Krakusa 16 – Tel. 32 23 06 831 wew. 375 pokój wychowawców

Koszty: 95 zł zakwaterowanie, 16 zł/ dziennie  wyżywienie.

Wyżywienie tylko w dni robocze. Można mieszkać w soboty i niedziele ale bez wyżywienia. Kuchnia podręczna do dyzpozycji uczniów w soboty i niedziele. 

Internat  czyny całodobowo.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i doskonalenia Zawodowego w Kluczborku ul. M. Konopnickiej 11.

Tel. Do internatu 77 418 5313 koszt. zakw. 198  zł + wyż 68 zł/ tydzień, kaucja 50zł.

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Tel. Do internatu 68 451 3874 koszt zakw. 90 zł + wyż. 14,64/dzień

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkól Nr 5 w Sanoku ul. Jagiellońska 22

Internat Zespołu Szkół Nr4 ul. Sadowa 21 tel. 13 464 7500

 

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2014.08.18, 23:35.
 

 
Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1446 sekund.