x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

 

Klasa III


1.

fryzjer

3w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 29.10.2018 r.
do
23.11.2018 r.

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

2.

operator obrabiarek skrawających

3wm

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 10.09.2018 r.
do
05.10.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120 zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

3.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3wm

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 08.10.2018 r.
do
02.11.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120 zł zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

4.

kucharz

3w

4 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 25.02.2019 r.
do
22.03.2019 r.

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

5.

piekarz

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 03.12.2018 r.

Do 11.01.2019 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

6.

 

 

cukiernik

 

 

3w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 26.11.2018 r

Do 21.12.2018 r.

 

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

7.

elektromechanik pojazdów samochodowych 

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 08.10.2018 r.
do
02.11.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120 zł zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

8.

ślusarz

3wm 

1 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

od 19.11.2018 r.
do
14.12.2018 r.

kaucja zwrotna - 80 zł

zakwaterowanie 40 zł

wyżywienie - 12 zł/dzienna

(śniadanie - 3 zł , obiad - 5 zł, kolacja - 4 zł)

9.

sprzedawca 

3w

7 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

od 17.09.2018 r.
do
12.10.2018 r.

kaucja zwrotna - 80 zł

zakwaterowanie 40 zł

wyżywienie - 12 zł/dzienna

(śniadanie - 3 zł , obiad - 5 zł, kolacja - 4 zł)

 

Klasa II


1.

sprzedawca

2w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 07.01.2019 r.

Do 01.02.2019 r.

 

kaucja zwrotna - 80 zł

zakwaterowanie 40 zł

wyżywienie - 12 zł/dzienna

(śniadanie - 3 zł , obiad - 5 zł, kolacja - 4 zł)

2.

cukiernik 

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 29.10.2018 r.

Do 23.11.2018 r.

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

3.

operator obrabiarek skrawających

2w

4 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 03.12.2018 r.

Do 11.01.2019 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie -  120 zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

4.

fryzjer

2w 

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 03.09.2018 r

Do 28.09.2018 r.

 

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

5.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2w

3 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 05.11.2018 r.

Do 30.11.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie -120 zł zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

6.

elektryk 

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 05.11.2018 r.

Do 30.11.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

7.

stolarz 

2w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 25.02.2019 r.
do
22.03.2019 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie -  120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

8.

Piekarz

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 08.10.2018 r.

Do 02.11.2018 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień


 

 

Klasa I

 

1.

fryzjer

1w

6


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 25.03.2019 r.

Do 26.04.2019r.

w tym przerwa świąteczna od 18.04 do 23.04.2019 r.

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

2.

magazynier-logistyk

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 66 

65-392 Zielona Góra

tel.68 451 38 80

Internat 68 451 38 77

od 20.05.2019 r.

do16.06.2019 r.

 
 cukiernik  

dek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 25.03.2019 r.

Do 17.04.2019r.

UWAGA KOMUNIKAT ZE STRONY ODiDZ W OLKUSZU

W ZWIĄZKU Z AKCJĄ STRAJKOWĄ W OŚWIACIE, ZAJĘCIA NA KURSIE ZAWODOWYM W TERMINIE OD 

08.04.2019 DO 17.04.2019 (2 TYGODNIE) 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA CZAS: 03.06.2019-14.06.2019 


kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120 zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

4.

sprzedawca

1w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 25.03.2019 r.

Do 26.04.2019r.

w tym przerwa świąteczna od 18.04 do 23.04.2019 r.

kaucja zwrotna - 80 zł

zakwaterowanie 40 zł

wyżywienie - 12 zł/dzienna

(śniadanie - 3 zł , obiad - 5 zł, kolacja - 4 zł)

5.

stolarz

1w

5 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 24.04.2019 r.

Do 24.05.2019r.

UWAGA !!! zmiana terminu kursu

od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120 zł zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

6.

operator obrabiarek skrawających

1mo 

9

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 25.03.2019 r.

Do 17.04.2019r.

UWAGA KOMUNIKAT ZE STRONY ODiDZ W OLKUSZU

W ZWIĄZKU Z AKCJĄ STRAJKOWĄ W OŚWIACIE, ZAJĘCIA NA KURSIE ZAWODOWYM W TERMINIE OD 

08.04.2019 DO 17.04.2019 (2 TYGODNIE) 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA CZAS: 03.06.2019-14.06.2019 kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

7.

ślusarz 

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 03.12.2018 r.

Do 11.01.2019r.

kaucja zwrotna - 100 zł

zakwaterowanie - 120  zł

wyżywienie - 17 zł/dzień

8.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1w

11 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 06.05.2019 r.

Do 31.05.2019r.

 

kaucja zwrotna - 80 zł

zakwaterowanie 40 zł

wyżywienie - 12 zł/dzienna

(śniadanie - 3 zł , obiad - 5 zł, kolacja - 4 zł)

9.

kucharz

1w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 25.03.2019 r.

Do 26.04.2019r.

w tym przerwa świąteczna od 18.04 do 23.04.2019 r.

Koszt wyżywienia 15 zł za 1 dzień

Koszt zakwaterowania 131 zł za cały turnus

 

 

UWAGA:

w klasie 3 ws – na kurs nie jedzie tylko sprzedawca,

w klasie 1 fm – na kurs nie jadą mechanicy pojazdów samochodowych i fryzjerzy

w klasie 2m i 2wm – na kurs nie jedzie mechanik pojazdów samochodowych

w klasie 3m na kurs nie jedzie mechanik pojazdów samochodowych

w pozostałych klasach wszyscy uczniowie we wszystkich zawodach jadą na kurs zawodowy 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.04.23, 12:48.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0370 sekund.