Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

 
 
Terminy kursów zawodowych

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


 

Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,

w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych

w roku szkolnym 2015/2016


Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

 

Klasa III


1. 

cukiernik

3 wk

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkól Nr 5 w Sanoku

ul. Jagiellońska 22

Internat Zespołu Szkół Nr 4

ul. Sadowa 21

tel. 13 463 2385

od

11.01.2016

 

do

05.02.2016

 

2. 

ślusarz

3 wk

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 22.02.2016 r. do 18.03.2016 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3. 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 21.03.2016 r. do 22.04.2016 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

 

4.

murarz - tynkarz

3 wk i 3ws

4

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie im. Tadeusza Kościuszki

ul. Słoneczna 6,

36 – 200 Brzozów

Tel. 13 43 418 51

od 14.09.2015 do 09.10.2015 r.

 

5. 

elektryk

3 wk

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 02.11.2015 r. do 27.11.2015 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

6. 

monter - elektronik

3 wk

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 05.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

7. 

wędliniarz

3 wk

1

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 11.01.2016 r. do 05.02.2016 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

8. 

fryzjer

3 ws

9

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 23.11.2015 r. do 18.12.2015 r.

Zakwaterowanie – ok120 zł

Wyżywienie –10 zł – stawka dzienna

 

9. 

stolarz

3 ws

8

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 673

od 05.10.2015 do 30.10.2015

Zakwaterowanie – ok100 zł

Wyżywienie –12 zł – stawka dzienna

 

10. 

piekarz

3 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 11.01.2016 r. do 05.02.2016 r.

Zakwaterowanie –  130 zł

Wyżywienie –11 zł – stawka dzienna

 

11. 

lakiernik

3 ws

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 30.11.2015 r. do 08.01.2016 r.

w tym przerwa świąteczna

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 12.

monter - elektronik

3 ws

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 05.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

 

Klasa II


 13.

stolarz

2 wk

3

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 273

od 16.11.2015 do 11.12.2015

Zakwaterowanie – ok100 zł

Wyżywienie –12 zł – stawka dzienna

 14.

cukiernik

2 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkól Nr 5 w Sanoku

ul. Jagiellońska 22

Internat Zespołu Szkół Nr 4

ul. Sadowa 21

tel. 13 463 2385

 

 

d 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r.

przerwa (ferie ziomowe) od 15.02.2016 r. do 26.02.2016 r.

od 29.02.2016 r. do 18.03.2016 r.

 

 15.

fryzjer

2 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

 

 

od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r.

Zakwaterowanie –  130 zł

Wyżywienie –11 zł – stawka dzienna

 16.

wędliniarz

2 wk

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

 

 

 

 

 

od 05.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

od 29.02.2016 r. do 01.04.2016 r. (w tym przerwa świąteczna)

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

 17.

lakiernik

2 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

 

 

 

 

 

 

od 05.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 18.

blacharz samochodowy

2 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

 

 

 

 

 

 

od 07.09.2015 r. do 02.10.2015 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 19.

operator obrabiarek skrawających

2 ws

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831


 

 

 

 

 

od 11.01.2016 r. do 05.02.2016 r.

Zakwaterowanie – 100 zł.

Wyżywienie –16 zł – stawka dzienna.

47,50 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 i posiadać legitymację szkolną.

20.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie2ws4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 07.09.2015 r. do 02.10.2015 r.

Zakwaterowanie – 120 zł.

Wyżywienie –15 zł – stawka dzienna.

100 zł – kaucja (zwrot po zakończeniu kursu).

Uczniowie powinni zgłosić się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 w ośrodku, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

21.murarz-tynkarz2ws    

 

Klasa I


22.fryzjer1 w7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 04.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

 koszt zakwaterowania w Bursie szkolnej - 130 zł

wyżywienie - 11 zł stawka dzienna.

23.operator obrabiarek skrawających1w2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 04.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

koszt zakwaterowania - 100 zł

wyżywienie 16 zł

kaucja 47,50 (zwrot kaucji po zakończeniu kursu)

24.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1w7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 11.01.2016 r.

do 19.02.2016 r. w tym przerwa na ferie zimowe od 18.01.2016 r. do 31.01.2016 r.

koszt zakwaterowania - 120 zł

wyżywienie 15 zł

kaucja 100 zł (zwrot kaucji po zakończeniu kursu)

25.piekarz1ws1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 , ul. Szpetnara 9 38-400 Krosno

tel. 13 43 22 319

od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r.

 

26.cukiernik1ws3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 09.05.2016 r. do 03.06.2016 r.koszt zakwaterowania w Bursie szkolnej - 120 zł
27.lakiernik1ws1

-

-

-

28.elektryk1ws2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ul. Legionów Polskich 3,

32 – 300 Olkusz

tel. 32 6430 393

od 25.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

koszt zakwaterowania - 120 zł

wyżywienie 15 zł

kaucja 100 zł (zwrot kaucji po zakończeniu kursu)

29.ślusarz1ws2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

ul. Okrzei 20,

44 – 100 Gliwice,

tel. 32 2313 558 lub 32 2313 576

Internat: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Krakusa 16

tel. 32 2306 831

od 04.04.2016 r.

do 29.04.2016 r.

koszt zakwaterowania - 100 zł

wyżywienie 16 zł

kaucja 47,50 (zwrot kaucji po zakończeniu kursu)

30.stolarz1ws5

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Al. Jana Pawła II 18a,

38 – 600 Lesko

tel. 13 46 96 673

Internat nr tel.:

13 46 96 273

od 11.01.2016 r. do 05.02.2016 r.

Zakwaterowanie – ok100 zł

Wyżywienie –12 zł – stawka dzienna

31.kucharz1w5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

ul. Staszica 30B,

38 – 200 Jasło

tel. 13 446 39 74

od 23.11.2015 r. do 18.12.2015 r.

 koszt zakwaterowania w Bursie szkolnej - 130 zł

wyżywienie - 11 zł stawka dzienna

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2016.03.31, 12:21.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1379 sekund.