Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 513 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]  
Spotkanie wywiadowcze
Dodano: 2018-05-21     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 029.05.2018 r.

 

Godz. 16.00 spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

1. Wychowawcy iformują rodziców o:

 • wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów,
 • o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywaną oceną roczną,
 • proponowaną oceną z zachowania na koniec roku,
 • wynikach z BOEU i próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • informacja o cyberprzemocy przekazana przez radiowęzeł przez Pana Łukasza Wolana.

2. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.

 

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele w trakcie spotkania wywiadowczego prowadzą dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Kaziemierz PrasnalB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganA13
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

B14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA18
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

nieobecna -

zastępstwo za wychowawcę - 

Katarzyna Petrycka Wiater

A19

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB11

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

14.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
15.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
16.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
17.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert Kołodziejczyk 

 

B4

 

18.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
19.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza - nieobecna -

zastępstwo za wychowawcę - Mariusz Domaradzki

C12
20.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
21.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Dodano: 2018-05-17     » Na górę

 KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

 

Dyrektor CKP prosi pracowników młodocianych o dostarczenie  zeszytów zajęć praktycznych do końca maja 2018 r. z wpisaną oceną semestralną i oceną roczną do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu klasyfikacji za rok szkolny 2017/2018.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną roczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną i roczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę roczną.

 

Dodał: sekretariat2
Naukobus w ZST
Dodano: 2018-05-16     » Na górę

 

Sprawdź sam!/Eksperymenty, nauka i dużo radości/Nauka blisko, coraz bliżej/Jedzie, jedzie Naukobus

20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu - - w tym składzie Centrum Nauki Kopernik jedzie do małych miejscowości w całej Polsce. Udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga
Do udziału w takiej przygodzie zaprasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w niej udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. 
24 i 25 maja Naukobus pojawi się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Nauka inaczej

Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentując, mogły dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki? Gdyby to nie były zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem? Taką właśnie możliwość daje „Naukobus”, projekt Centrum Nauki Kopernik - 20 stacji badawczych, które przyjeżdżają do szkoły wraz z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, daje szansę na poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają prezentowane zjawiska naukowe. 
Każda wizyta trwa dwa dni, w czasie których stacje badawcze są rozstawione w szkole, a uczniowie, którym towarzyszą edukatorzy, mogą z nich korzystać przez 6 godzin dziennie.

Moc dobrych doświadczeń

Samodzielne eksperymentowanie pozwala obudzić ciekawość i uczyć się bez wysiłku znanego z lekcji – siadając na wirującym krześle, można doświadczyć, jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Można też m.in. przetestować uwięzioną piłkę, wirujące krzesełko, kulę plazmową, półkule magdeburskie i trójwymiarowy model anatomiczny ludzkiego ciała. Dla uczniów przygotowany został także „Poradnik młodego naukowca” – propozycje doświadczeń, które mogą tam znaleźć i samodzielnie przeprowadzić w domu, pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem z nauką w mniej poważnej formie. 
Jednak wystawa jest ciekawa nie tylko dzieci, ale i dla dorosłych. To dlatego w wybranych godzinach mogą ją bezpłatnie zwiedzać wszyscy chętni.

Przez całą Polskę

Wyjazdy Naukobusa są możliwe dzięki programowi „Nauka dla Ciebie”, realizowanemu wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To dzięki niemu dzieci z małych miejscowości mogą samodzielnie odkrywać prawa nauki pod okiem doświadczonych edukatorów. Zdobywanie wiedzy oparte na eksperymentowaniu budzi w dzieciach zaciekawienie nauką, daje radość i ośmiela do dalszych poszukiwań. To dlatego Centrum Nauki Kopernik pomoże także nauczycielom rozbudzać w uczniach zainteresowanie nauką.

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu strzyżowskiego do odwiedzenia wystawy.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Termin i godzina wyjazdu do Niemiec - Erasmus +
Dodano: 2018-05-14     » Na górę

loga


 

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk (Niemcy) proszeni są o zgłoszenie się w dniu wyjazdu tj. 16 maja 2018 r. (środa) pod szkołę budynek C o godz. 6.30, o tej godz. zostanie podstawiony autokar. Odjazd autokaru do Niemiec o godz. 7.00.

Prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w:

 • apteczkę podręczną,
 • zabranie dzienniczka praktyk któy jest opieczętowany przez specjalistę BHP (brak odbycia szkolenia uniemożliwia wyjazd na praktyki),
 • ubrania roboczego otrzymanego ze szkoły (osoby które będą pracować w sklepach mają mieć ze sobą strój: biała koszula i czarne spodnie),
 • ważnej legitymacji szkolnej (opieczętowanej na dany rok),
 • karty EKUZ.

Zabrania się zabierania ze sobą zamrożonego jedzenia (mięsa itp.).

W trakcie podróży do Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu TK6010S.

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowania się do projektu. Życzymy dobrego pobytu i udanych praktyk. Uczniowie którzy nie dostali się do projektu mają szansę w kolejnej edycji która będzie realizowana w naszej szkole.

Serdecznie zachęcamy do nauki języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie rekrutacji, przypominamy o odpowiedniej frekwencji i zachowaniu. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Odbiór odzieży roboczej - Erasmus +
Dodano: 2018-05-11     » Na górę

logaProsimy o zgłaszanie się uczestników projektu Erasmus + do sekretariatu szkoły celem odbioru odzieży roboczej.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rajd pieszy pod nazwą XI Podkarpacka Majówka Młodych
Dodano: 2018-05-10     » Na górę

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie pieszym pod nazwą "XI Podkarpacka Majówka Młodych", który odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. Głównym cele rajdu jest uczczenie 98 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Plan XI Podkarpackiej Majówki Młodych – 18 maja 2018 r.

1. Rozpoczęcie rajdu:

- 9.30 – zbiórka przy leśniczówce na Łętowni (Gmina Strzyżów) dla uczestników z powiatu strzyżowskiego.

- powrót około 15.00 (we własnym zakresie).

2. Trasa:

- Łętownia (Gmina Strzyżów) – Pstrągowa (Siedlisko Janczar)

Podczas rajdu przewidziano dwie przerwy na odpoczynek.

3. Ok. godziny 12.00 spotkanie grup przy kapliczce Świętego Bartłomieja w Pstrągowej Brzeziu i odprawienie tradycyjnego nabożeństwa majowego.

4. Ok. godz. 13.30 FINAŁ XI PODKARPACKIEJ MAJÓWKI MŁODYCH w Siedlisku Janczar:

- gorący posiłek

- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Twórczości Młodych „Kiedy myślę Ojczyzna…”,

- wernisaż prac zgłoszonych do Powiatowego Konkursu Twórczości Młodych :Kiedy myślę Ojczyzna…:,

- loteria fantowa dla uczestników rajdu,

- tańce narodowe

- inne niespodzianki.

5. Zakończenie XI Podkarpackiej Majówki Młodych ok. godz. 15.00

 

Szczegółowe informację udziela Pan Maciej Majewski

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie dla klas 3w, 3ws, 3m dotyczące egzaminów czeladniczych
Dodano: 2018-05-10     » Na górę

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie informuje, że w dniu 15.05.2018 roku na lekcji wychowawczej w klasach 3w i 3ws odbędzie się spotkanie z uczniami dotyczące egzaminu czeladniczego. Z klasą 3m spotkanie  odbedzie się w dniu 21.05.2018 r. w CKP w Dobrzechowie o godz. 8.00. Obecność na spotkaniu wszystkich uczniów obowiązkowa.

Dodał: sekretariat2
Wycieczka nad morze 2018 !
Dodano: 2018-05-09     » Na górę

UWAGA UCZNIOWIE ZST! Organizujemy dla Was wycieczkę nad morze!

miasto - Władysławowo

wyjazd - 15 czerwca/powrót 21 czerwca

Cena 300 zł - zawiera przejazd autokarem, nocleg i obiadokolacje.

Wszyscy chętni zgłaszają się do P. K. Hałas do 15 maja 2018.

Dodał: K. Hałas
SALE ZASTĘPCZE w dniu 9.05.2018
Dodano: 2018-05-08     » Na górę

Egzamin maturalny z matematyki 9 maja 2018 ( środa )

 

SALE ZASTĘPCZE

sala B6

lekcja 0

1TPM         – wos  - p. J. Kulpińska

A4 LUB A22

lekcja 1

3TI    - j. angielski – p. Z. Głowacka

A4 LUB A22

lekcja 2

-

-

lekcja 3

-

-

lekcja 4

2w – matematyka – p. A. Najdecka

B2

lekcja 5

3TEP – j. polski – p. E.Worek

B2

lekcja 6

3TEP – j. polski – p. E.Worek

B11

lekcja7

1TEI -WOK – p. E.Worek

B2

 

sala B4

lekcja 0

3TI – j. angielski – Z. Głowacka

A22

lekcja 1

2w –j. polski –K. Szady-Sagan

A22

lekcja 2

1THF – geografia – K. Moskal

B3

lekcja 3

1TILA - geografia – K. Moskal

B3

lekcja 4

2TMF – j. niemiecki – E. Tomkowicz

B14

lekcja 5

2m – zajęcia z wychowawca  -p. K. Moskal

B3

lekcja 6

-

 

lekcja7

-

 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyjazd do Niemiec - ERASMUS + - PILNE
Dodano: 2018-05-07     » Na górę

Uczestnicy projektu Erasmus + którzy wyjeżdżają na praktyki do Niemiec w dniu 16.05.2018 proszeni są o pilne dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły w tym szczególnie oświadczenia o numerze konta bankowego. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 513 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1006 sekund.