Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 319 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]  
Egzamin poprawkowy - terminy
Dodano: 2018-07-04     » Na górę

Prosi się uczniów, którzy mają wyznaczony termin egzaminu poprawkowego o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły celem potwierdzenia (złożeniem podpisu na zarządzeniu), że zapoznali się z  informacją o terminie egzaminu poprawkowego.

 

Terminy egzaminów poprawkowych – sierpień 2018

Lp.

Przedmiot

 Klasa – ilość uczniów

Termin egzaminu

1.

Geografia

kl. 1fm – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

2.

Język niemiecki

Kl. 1TPM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

3.

Język niemiecki

3TEP – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

4.

Język angielski

3TM – 2 uczniów

28.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

5.

Język angielski

4TP – 1 uczeń

28.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

6.

Język polski

kl. 1TILA – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

7.

Język polski

kl. 1TPM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

8.

Język polski

kl. 2TI – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

9.

Język polski

kl. 2TMF – 5 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

10.

Matematyka

Kl. 1TILA – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

11.

Matematyka

Kl. 1THF – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

12.

Matematyka

Kl. 3TEP – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

13.

Matematyka

Kl. 3THF – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

14.

Matematyka

Kl. 3TM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

15.

Matematyka

Kl. 4TP – 3 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

16.

Matematyka

Kl. 2m – 3 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

17.

Matematyka

Kl. 2w – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Dodano: 2018-07-03     » Na górę

PO ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO SEKRETARIATU ZST W STRZYŻOWIE OD DNIA DZISIEJSZEGO (03.07.2018 r. )OD GODZINY 10.00 Z DOWODEM OSOBISTYM. 

Dodał: sekretariat2
Spotkanie ze stażystami
Dodano: 2018-06-26     » Na górę

W środę 27.06.2018 r. o godzinie 12 w sali B6 rozdanie umów o staż dla uczestników projektu "Zawodowcy na Start".

 

Koordynator szkolny projektu.

Maria Mazur

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU ZST W STRZYŻOWIE W OKRESIE WAKACJI
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ OD DNIA 22.06.2018 DO 31.08.2018 SEKRETARIAT ZST W STRZYŻOWIE BĘDZIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat2
Pracodawca poszukuje uczniów
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczymy się ratować życie.
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

Uczymy się ratować życie.

Pod takim hasłem w dniu 15 czerwca bieżącego roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie już po raz trzeci odbyła się akcja przypominania uczniom ZST zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Podobnie jak w poprzednich latach, instruktażu teoretycznego i praktycznego udzielali nauczyciele - Robert Kołodziejczyk i Grzegorz Włodyka. Uczniowie przypominali sobie wiadomości i umiejętności zdobyte we wcześniejszych latach na lekcjach Edukacji Dla Bezpieczeństwa u pana Grzegorza
i wzbogacali je praktyczną fachową wiedzą pana Roberta, który jest ratownikiem.

Uczestnicy akcji z zaangażowaniem doskonalili umiejętności oceny przytomności
i czynności życiowych poszkodowanego, a także układania go w pozycji bezpiecznej.

Korzystając z dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej dla EDB, młodzież uczyła się technik udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniach, zarówno osobom dorosłym jak
i niemowlętom.

Na fantomie, imitującym obieg krwi za pomocą światła, chętni mogli doskonalić technikę RKO - resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że masaż serca i sztuczne oddychanie, to czynności ratownicze "kupujące" czas poszkodowanemu do momentu przybycia pogotowia, a więc są niezwykle istotnym ogniwem łańcucha przeżycia.

Na osobnym fantomie uczniowie zapoznawali się z zasadami używania AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego, którego właściwe użycie wydatnie zwiększa szanse przeżycia osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia.

Najbardziej zaangażowani w ratownicze ćwiczenia uczniowie zostali nagrodzeni związanymi z pierwszą pomocą gadżetami, takimi jak apteczki, maseczki do sztucznego oddychania, kamizelki odblaskowe itp. Wręczenie im tych upominków było możliwe dzięki środkom z funduszu prewencyjnego uzyskanym na podstawie umowy z firmą InterRisk S.A.

Tak więc u progu wakacji uczniowie ZST mogą pochwalić się dobrym przygotowaniem do niesienia pomocy innym, choć wypada im życzyć, by nigdy nie byli zmuszeni tego robić.

            Grzegorz Włodyka

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stypendium w ramach programu: Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019
Dodano: 2018-06-20     » Na górę

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach: Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:
https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku szkolnego 2017/18
Dodano: 2018-06-20     » Na górę

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się Mszą Święta w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 8:00. We Mszy Świętej biorze udział cała społeczność szkolna.

Godzina 9.30 uroczyste zakończenie roku, wręczenie nagród dla wyróżniających się w nauce, uczestników olimpiad przedmiotowych, konkursów, turniejów - budynek hali sportowej ZST. Udział w zakończeniu bierze cała społeczność szkolna.

Za przygotowanie sali gimnastycznej na zakończenie roku odpowiada zespół do spraw organizacji imprez szkolnych.

Uczniowie nagrodzeni będą mieli wyznaczone miejsce siedzące z przodu (tak jak na zakończeniu roku szkolnego uczniowie klas czwartych).


Wręczenie świadectw odbędzie się w salach lekcyjnych godzina 10.30:

Przydział sal dydaktycznych na spotkanie z wychowawcami: 

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Kaziemierz PrasnalB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganA13
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

B14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA18
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

A19

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB11

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

14.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
15.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
16.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
17.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert Kołodziejczyk 

 

B4

 

18.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
19.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych

 

Anna Tęcza

 

C12
20.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
21.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie ERASMUS +
Dodano: 2018-06-19     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników II tury projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 22 czerwca 2018 r. w sali B 12 odbędzie się spotkanie ewaluacyjne II tury uczestników projektu "Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość" w podziale na następujące grupy:

a)      technik analityk o godz. 11 30

b)      technik mechanik, technik pojazdów samochodowych o godz. 12 00

c)       technik informatyk, technik usług fryzjerskich o godz. 12 30

d)      technik handlowiec, technik ekonomista, technik logistyk o godz. 13 00

Obecność uczestników II tury (praktyki w Lipsku maj - czerwiec 2018 r.) projektu obowiązkowa.

Uczestnicy, którzy nie otrzymali na adres mailowy zaproszenia do wypełnienia raportu z pobytu na praktykach proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do koordynatora projektu Marzeny Kmieć (mkmiec@onet.eu).

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informujemy o programie MEN: Program rządowy Dobry Start
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

Informujemy o programie MEN:

Program rządowy Dobry Start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

 

szczegółowe informacje:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 319 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0486 sekund.