Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Rada Rodziców

 

Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

Więcej informacji o Radzie Rodziców - materiały szkoleniowe MEN - [ czytaj ]

 


Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010RADA RODZICÓW

PRZY

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

LP.

 

KLASA

 

PRZEDSTAWICIEL RADY KLASOWEJ

 1

1TI

Jacek Drygaś

 2

1TEA

Anna Matłosz

 3

1TP

Maria Bysiewicz

 4

1TFM

Edyta Jarema

 5

1THL

Ewa Pawłowska

 6

2TI

Anna Drogoń

 7

2THF

Stanisław Gazda

 8

2TEP

Anna Kurdziel

 9

2TM

Lilla Zamorska

 10

3TI

Marta Grabska

 11

3THE

Maria Janowska

 12

3TP

Michalina Gajda

 13

3TMF

Marek Mazur

 14

4TEI

Anna Rokosz - Zimny

 15

4TH

Katarzyna Stanisz

 16

4TPM

Anna Szymańska

 17

1m

Urszula Czech

 18

1w

Katarzyna Gorczyca

 19

2m

Joanna Kępa

 20

2w

Krystyna Smagacka

 21

2ws

Agnieszka Noster

 22

3m

Brygida Jarema

 23

3wk

Jadwiga Armata

 24

3ws

Elżbieta Jakubowicz

 

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

LP.

 

KLASA

 

KLASOWA RADA RODZICÓW

 1

1TI

 1. Jacek Drygas
 2. Aneta Kiebała
 3. Dorota Błażejowska

 2

1TEA

 1. Kinga Stefanik
 2. Anna Matłosz
 3. Iwona Kiełbasa

 3

1TP

 1. Maria Bysiewicz
 2. Mariola szczygieł
 3. Małgorzata Krupa

 4

1TFM

 1. Edyta Jarema
 2. Ewa Szetela
 3. Urszula Nowak

 5

1THL

 1. Ewa Pawłowska
 2. Małgorzata Ochał
 3. Iwona Kusiak

 6

2TI

 1. Anna Drogoń
 2. Hanna Ruszała
 3. Krystyna Gajda

 7

2THF

 1. Krystyna Baran
 2. Stanisław Gazda
 3. Anna Tatara

 8

2TEP

 1. Barbara Fiołek
 2. Anna Kurdziel
 3. Andrzej Szlachta

 9

2TM

 1. Lilla Zamorska
 2. Edyta Szczęch
 3. Anna Obacz

 10

3TI

 1. Marta Grabska
 2. Bożena Pawłowska
 3. Renata Zimny

 11

3THE

 1. Maria Janowska
 2. Anna Szczepan
 3. Bożena Ziobrowska

 12

3TP

 1. Michalina Gajda
 2. Krzysztof Sokołowski
 3. Katarzyna Nowicka

 13

3TMF

 1. Marek Mazur
 2. Dorota Błażejowska
 3. Dorota Łyszczarz

 14

4TEI

 1. Anna Rokosz – Zimny
 2. Agata Goryczka

 15

4TH

 1. Katarzyna Stanisz
 2. Halina Gąsior
 3. Grażyna Wiater

 16

4TPM

 1. Anna Szymańska
 2. Małgorzata Soja- Durek
 3. Zofia Soboń

 17

1m

 1. Urszula Czech
 2. Mariola Armata
 3. Agata Stankiewicz

 18

1w

 1. Katarzyna Gorczyca
 2. Marta Kępa
 3. Andrzej Wilk

 19

2m

 1. Joanna Kępa
 2. Barbara Wnęk
 3. Dorota Szynal

 20

2w

 1. Krystyna Smagacka
 2. Wioletta Bieryło
 3. Renata Krupska

 21

2ws

 1. Agnieszka Noster
 2. Krystyna Pikuła
 3. Renata Jamróg

 22

3m

 1. Brygida Jarema
 2. Małgorzata Dędor
 3. Krystyna Płaziak

 23

3wk

 1. Jadwiga Armata
 2. Elżbieta Koczela
 3. Tadeusz Bober

 24

3ws

 1. Elżbieta Jakubowicz
 2. Małgorzata Strzępek
 3. Anna Wilk

 


 

Prezydium Rady Rodziców

 Przewodnicząca: Anna Rokosz - Zimny

Z-ca: Michalina Gajda

Sekretarz: Anna Matłosz

 Skarbnik:  Agnieszka Noster 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.03, 07:57.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0355 sekund.