Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Rada Rodziców

 

Ogólne informacje dotyczące Rady Rodziców:

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców - [ czytaj ]

Więcej informacji o Radzie Rodziców - materiały szkoleniowe MEN - [ czytaj ]

 


Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Strzyżów w Strzyżowie  85 9168 0004 0020 2505 2000 0010


 

PLAN SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

  

Spotkanie wywiadowcze  z rodzicami

termin spotkania

godzina

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

27.09.2018 r.

godz.16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

29.11.2018 r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

4.04.2019 r.

godz. 16.00

spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów wszystkich klas

30.05.2019 r.

godz. 16.00

  

Podczas spotkań odbywa się dyżur nauczycieli uczących 


 

RADA RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

LP.

 

KLASA

 

PRZEDSTAWICIEL RADY KLASOWEJ

 1.

1TPM

Wioletta Rodzoń

 2.

1TEI

Dorota Jacek

 3.

1TILA

Beata Moskal

 4.

1THF

Dorota Zamorska

 5.

2TI

Aneta Kiebała

 6.

2TEA

Anna Matłosz

 7.

2TP

Maria Bysiewicz

 8.

2TFM

Ewa Szetela

 9.

2THL

Ewa Pawłowska

 10.

3TI

Patrycja Włodyka

 11.

3THF

Magdalena Miras

 12.

3TEP

Anna Kurdziel

 13.

3TM

Lilla Zamorska

 14.

4TI

Barbara Kudła

 15.

4THE

Anna Szczepan

 16.

4TP

Michalina Gajda

 17.

4TMF

Marek Mazur

 18.

1fm

Edyta Matłosz

 19.

1w

Justyna Czaja

 20.

2m

Barbara Wolan

 21.

2wm

Urszula Czech

 22.

2w

Katarzyna Gorczyca

 23.

3m

Maria Soja

 24.

3w

Beata Patruś

 25.

3ws

Agnieszka Noster

 

 KLASOWE RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

LP.

 

KLASA

 

KLASOWA RADA RODZICÓW

1. 

1TPM

 1. Wioletta Rodzoń
 2. Anna Łuszcz
 3. Agnieszka Fortuna
2.

1TEI

 1. Dorota Jacek
 2. Witold Krzepek
 3. Agnieszka Świstak
3.

1TILA

 1. Beata Moskal
 2. Marta Haligowska
 3. Urszula Janusz
4.

1THF

 1. Dorota Zamorska
 2. Ewa Wiglusz
 3. Daniel Urban
5.

2TI

 1. Jacek Drygas
 2. Aneta Kiebała
 3. Dorota Błażejowska
6.

2TEA

 1. Kinga Stefanik
 2. Anna Matłosz
 3. Iwona Kiełbasa
7.

2TP

 1. Maria Bysiewicz
 2. Mariola Szczygieł
 3. Małgorzata Krupa
8.

2TFM

 1. Edyta Jarema
 2. Ewa Szetela
 3. Urszula Nowak
9.

2THL

 1. Ewa Pawłowska
 2. Małgorzata Ochał
 3. Agnieszka Dętkoś
10.

3TI

 1. Patrycja Włodyka
 2. Hanna Ruszała
 3. Monika Wyciślak
11.

3THF

 1. Magdalena Miras
 2. Anna Wojtaszek
 3. Anna Szarek
12.

3TEP

 1. Anna Kurdziel
 2. Andrzej Szlachta
 3. Barbara Fiołek
13.

3TM

 1. Lilla Zamorska
 2. Edyta Szczęch
 3. Anna Obacz
14.

4TI

 1. Barbara Kudła
 2. Danuta Szary
 3. Małgorzata Kut
15.

4THE

 1. Maria Janowska
 2. Anna Szczepan
 3. Bożena Ziobrowska
16.

4TP

 1. Michalina Gajda
 2. Krzysztof Sokołowski
 3. Katarzyna Nowicka
17.

4TMF

 1. Dorota Błażejowska
 2. Bożena Dulemba
 3. Jadwiga Szypuła
18.

1fm

 1. Edyta Matłosz
 2. Dorota Świder
 3. Agnieszka Kopeć
19.

1w

 1. Zofia Pawlik
 2. Justyna Czaja
 3. Alicja Kowalska
20.

2m

 1. Barbara Wolan
 2. Grzegorz Jakóbowicz
 3. Anna Mandela
21.

2w

 1. Paulina Garstka
 2. Kamil Staniszewski
 3. Justyna Czech
22.

2wm

 1. Mariola Armata
 2. Urszula Czech
 3. Agata Stankiewicz
23.

3w

 1. Beata Patruś
 2. Barbara Piskadło
 3. Renata krupska
24.

3ws

 1. Agnieszka Noster
 2. Nina Tyjewska
 3. Maria Wiater
25.

3m

 1. Maria Soja
 2. Anna Pastuszak
 3. Dorota szynal

 

Prezydium Rady Rodziców

 Przewodnicząca: Dorota Jacek

Z-ca: Dorota Błażejowska

Sekretarz: Anna Matłosz

 Skarbnik:  Agnieszka Noster

Członek: Wiletta Rodzeń

            Aneta Kiebała


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.07, 08:44.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0411 sekund.