x
Przedmiotowe zasady oceniania - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Przedmiotowe zasady oceniania

Poniżej znajdują się przedmiotowe zasady oceniania do poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów:

 

 

Przedmiot


 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie PZO

Plik do pobrania

 

Przedmioty humanistyczne i języki obce


j. polski

E. Worek

j. angielski

D. Mękal

j. niemiecki

E. Tomkowicz

historia G. Włodyka

historia i społeczeństwo

J. Kulpińska / K. Grosman

wiedza o społeczeństwie

J. Kulpińska / K. Grosman

religia

M. Mijal

wiedza o kulturze

M. Jonik

 

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze


matematyka

E. Wójcik

fizyka

M. Domaradzki

chemia

B. Skrzypek

biologia

B. Skrzypek

geografia

K. Moskal

 

Przedmioty zawodowe


przedmioty ekonomiczne i podstawy przedsiębiorczość

A. Giera

przedmioty zawodowe teoretyczne

- mechaniczne

K. Prasnal

przedmioty zawodowe praktyczne 

- mechaniczne

Informacji udziela Centrum Kształcenia praktycznego w Dobrzechowie


przedmioty zawodowe praktyczne

- samochodowe

Informacji udziela Centrum Kształcenia praktycznego w Dobrzechowie


przedmioty zawodowe

- informatyczne

i informatyka

P. Bryda

przedminoty zawodowe 

- fryzjerskie

K. Reguła-Madej

przedmioty zawodowe

- gastronomiczne

M. Borkowska

przedmioty zawodowe

- analityczne

D. Saletnik

przedmioty zawodowe

- logistyczne

A. Giera

 

Przedmioty WF i PO


WF

K. Hałas

Edukacja dla bezpieczeństwa

G. Włodyka


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.20, 13:37.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0364 sekund.