Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Konkursy

Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 209 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]  
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dodano: 2018-03-09     » Na górę

SPRACHDOKTOR

 

Przypominamy, że Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 14 marca 2018 r.
o godzinie 13:10 w sali A24

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU
Dodano: 2018-03-06     » Na górę

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ POD HASŁEM „BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU”

 

Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Strzyżowie oraz pedagodzy Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Warunki udziału w konkursie 
Regulaminie.

 

 

R E G U LA M I N

konkursu na plakat wykonany techniką dowolną pod hasłem

Bezpieczny w sieci – bezpieczny w realu

 

WARUNKI  KONKURSU:

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
  2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:

- imię i nazwisko autora

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny z opiekunem

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu

     3.  Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.

     4.  Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

     5.  Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

     6. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi wyrażenie zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na jej publikację na stronie biblioteki, LO, ZST i ich profilu na facebooku.

        7. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej lub pedagogów LO i ZST do dnia 30 marca 2018 r.

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

  1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
  2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
  3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu  nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
  4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki lub pedagogów.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogólnopolski konkurs fizyczny Eureka
Dodano: 2018-03-01     » Na górę

Ogólnopolski konkurs fizyczny "Eureka" odbędzie się w dniu 08.03.2018r o godzinie 13.15 w sali B13.

Dodał: M. Domaradzki
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Dodano: 2018-02-15     » Na górę

SPRACHDOKTOR

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
edycja XIX
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 14 marca 2018 r.

 Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł).
Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 21 lutego 2018 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora: www.jersz.pl
  

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”– EDYCJA 2018
Dodano: 2018-02-14     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie: www.zosprp.pl.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2018 jest Pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone będą w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal w terminie do 23 marca 2018 r. Eliminacje szkolne odbędą się 27 marca 2018 r. po siódmej godzinie lekcyjnej w sali B6.

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1. Tradycja i historia straży pożarnych.

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.

3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4. Organizacja i zadania OSP .

5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

7. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Dla zwycięzców eliminacji szkolnych 14 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzony Turniej na szczeblu Gminnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 209 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0506 sekund.