x
Nauczyciele - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Nauczyciele

DYREKTOR: Adam WITEK

 

Wicedyrektor: Agnieszka Król

Pedagog: Maria Mazur
Anna Śliwińska

 NAUCZYCIELE

Język polski:

Ewa Worek
Katarzyna Szady-Sagan
Katarzyna Petrycka-Wiater

 
 

Język angielski:

Zofia Głowacka
Barbara Pięciak
Jolanta Butkiewicz
Ewelina Nagrodzka
Dagmara Żarek

Język niemiecki:

Marzena Kmieć
Anna Tęcza
Elżbieta Tomkowicz
Elżbieta Gurbisz
 
 

Wiedza o społeczeństwie:

Katarzyna Grosman

Krystyna Moskal


 
 

Historia:

Katarzyna Grosman
Grzegorz Włodyka

Wiedza o kulturze:

Ewa Worek

 
 

Matematyka:


Piotr Tomkowicz

Weronika Strzępek

Elżbieta Wójcik

Fizyka:

Mariusz Domaradzki
 
 

Chemia:

Wiesław Bliźniak
Beata Skrzypek
Patrycja Pecka
Martyna Zagórska Dziok

Biologia:

Beata Skrzypek
 
 

Geografia:

Krystyna Moskal

Przedmioty informatyczne:

Grzegorz Kawa
Joanna Krok-Rysz
Przemysław Bryda
Adam Witek
Artur Kowalski

 
 

Wychowanie fizyczne:

Grzegorz Tokarski
Mariusz Wilczewski
Robert Kołodziejczyk
Maciej Majewski
Katarzyna Hałas
Beata Salamon

Przedmioty zawodowe :

mechaniczno-samochodowe:
Przemysław Bryda
Kazimierz Prasnal
 Artur Kowalski
gastronomiczne:
Marzena Borkowska
fryzjerskie:
Kinga Reguła
Alicja Serwińska
 
 

Przedmioty zawodowe ekonomiczne:

Agnieszka Król
Beata Maciaszkiewicz
Elzbieta Niewolska
Dorota Żydzik
Rafał Wilk
Zofia Wasilewska
Anna Giera
Paulina Czapczyńska

Pedagog:

Maria Mazur
 

Księża Katecheci:

Ks. Paweł Ciba
Ks. Wojciech Dragan
Ks. Dariusz Tylutki

Wychowanie do życia w rodzinie:

Maria Mazur

Krystyna Moskal


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.05, 10:31.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0403 sekund.