Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Praktyka zawodowa

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością. 

Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia ucniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych. 

 

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:

 1. dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinii o praktykancie,
 2. program praktyk.

 

 Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk w danej klasie.
 3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
 4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
 5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Uczniowie mogą sami szukać sobie miejsca odbywania praktyk zawodowych.


Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,
 • postawy ucznia i obecność na praktyce,
 • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

 

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.


 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych klas technikum. 

 

L.P.

Zawód

Klasy

Ilość tygodni

Terminy praktyk

Semestr w którym odbywa się praktyka

 1.

Technik informatyk/

Technik logistyk/

Technik analityk

2 ILA

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 2.

Technik ekonomista/

Technik informatyk

2 TEI

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 3.

Technik handlowiec/

Technik usług fryzjerskich

2 THF

4 tygodnie

25.02.2019 - 24.03.2019

II

 4.

Technik pojazdów samochodowych/

Technik mechanik

2TPM

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 5.

Technik ekonomista/

Technik analityk

3TEA

2 tygodnie

25.02-10.03.2019

II

 6.

Technik mechanik

3TMF

3 tygodnie

25.02-17.03.2019

II

 

Terminy praktyk w ramach projektu ERASMUS +: 20.05.-14.06.2019

 

Podział uczestników projektu na poszczególne zawody:

 

 • technik handlowiec, ekonomista, logistyk - 8 osób
 • technik pojazdów sam., mechanik - 7 osób
 • technik informatyk - 4 osoby
 • technik analityk - 2 osoby
 • technik usług fryzjerskich - 2 osoby
 • mechanik pojazdów samochodowych - 2 osoby

 

 

 

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

 

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się około miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.
Szczegółowe informacje będą podane odpowiednio wcześniej. 

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Klasy trzecie otrzymają dzienniczki praktyk w CKP z roku poprzedniego. Uczniowie wyjeżdzajcy z projektu Ersamus mająobowiązek odebrać dzienniczki w sekretariacie szkolnym.

Każdy czeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane skierowania na praktyki zawodowe. Kto z uczniów może wcześniej znaleźć sobie miejsce odbywania praktyk to powinien sobie wydrukować ze strony CKP w zakładce dokumenty, skierowanie i przynieść je na odprawę w dniu 11.01.2018r. 

 

 

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych mogą liczyć na praktyki w następujących zakładach pracy:

FRYZJER

 

 

 

1. Salon Fryzjerski „Monika”
Strzyżów
ul. Przecławczyka 7
tel. 17 27-64-016

 

 

 

2. Zakład Fryzjerski Maria Mac
Strzyżów 17 27-61-280
ul. Parkowa 8,

 

 

 

3. Salon Fryzjerski "Marzena"
 Marzena Bykowska ( Jagieła)
38-124 Wiśniowa, Kożuchów 79
 tel. 666526587

 

 

 

4. Salon Fryzjerski Damski
Dominika Stasz tel.
Strzyżów ul. Łukasiewicza 14,

 

 

 

5. Zakład Usługowy Fryzjerstwo Damskie
Dominika Gałuszka tel. 17 27-62-911
Strzyżów ul. Łukasiewicza 14,

 

 

 

6. Studio fryzur Wioletta Sasa
ul. Słowackiego 43
tel. 886-215-550

 

 

 

7. Salon Fryzjerski "Deja Vu"
38-100 Strzyżów ul. Południowa 2
tel. 791-670-612

 

 

 

8. Zakład Fryzjerski „MONIKA”
Wiśniowa 262
Małgorzata Jaworska tel. 695-915-682

 

 

 

9. WIKTORIA Zakład Fryzjerski Elżbieta Krajewska
Frysztak

 


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 

 

1. FHU GREG
Wilusz Grzegorz
38-100 Strzyżów ul. Modrzewiowa 1 D
tel. 604-338-476

 

 

 

2. MAREK Włoch i S-ka Sp. z o.o.
Boguchwała
ul. Tkaczowi 121
tel. 17 87-14-809 lub 17  87-14-033,

 

 

 

3. Warsztat Diagnostyki Samochodowej Wacław Salamon
Frysztak tel. 17 27-77-911
ul. Sportowa 11,

 

 

 

4. AUTO-NAPRAWA I HANDEL
Tomasz Mikuszewski
Glinik Średni 66
tel. 17 27-77-931 lub 602-689-838

 

 

 

 

 

 

 

5. Zakład Wielobranżowy „METAL”
Jan Bożek
Czudec ul. Strumykowa 3
tel. 17  27-72-259
warsztat w Strzyżowie i Czudcu

 

 

 

6. Moto-Hol
Jacek Szaro
Strzyżów ul. Bat. Chłop. 9
tel. 17  27-61-456

 

 

 

7. AUTO-SERWICE ( lakiernik)
Kazimierz Kłosowicz
Pułanki 2
tel. 17 27-77-940 lub 502-420-820

 

 

 

8. Usługowy Zakład Mechaniki Pojazdowej - Leon Hoffman
ul. Armi Krajowej 18  Rzeszów.

 

 

 

9. AGROMASZ SERWIS Sp. z o.o.
Domaradz 774a
tel. 691-033-825

 

 

 

10. SMAR-pol  Grzegorz Salamon
38-100 Strzyżów ul. Spółdzielcza 1
tel. 691-681-221

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

 

1. P.P.U.H. MAM Rzeszów
warsztat w Dobrzechowie
Tel. 17-27-63-318
www.mam.rzeszow.pl 

 

 

 

2. SKR Wiśniowa
tel.  17-27-75-032


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.10.05, 07:50.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0266 sekund.