x
Praktyka zawodowa - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Praktyka zawodowa

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością. 

Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia ucniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych. 

 

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:

 1. dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinii o praktykancie,
 2. program praktyk.

 

 Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk w danej klasie.
 3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
 4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
 5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Uczniowie mogą sami szukać sobie miejsca odbywania praktyk zawodowych.


Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,
 • postawy ucznia i obecność na praktyce,
 • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

 

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.


 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych klas technikum. 

 

L.P.

Zawód

Klasy

Ilość tygodni

Terminy praktyk

Semestr w którym odbywa się praktyka

 1.

Technik informatyk/

Technik logistyk/

Technik analityk

2 ILA

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 2.

Technik ekonomista/

Technik informatyk

2 TEI

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 3.

Technik handlowiec/

Technik usług fryzjerskich

2 THF

4 tygodnie

25.02.2019 - 24.03.2019

II

 4.

Technik pojazdów samochodowych/

Technik mechanik

2TPM

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 5.

Technik ekonomista/

Technik analityk

3TEA

2 tygodnie

25.02-10.03.2019

II

 6.

Technik mechanik

3TMF

3 tygodnie

25.02-17.03.2019

II

 

Terminy praktyk w ramach projektu ERASMUS +: 20.05.-14.06.2019

 

Podział uczestników projektu na poszczególne zawody:

 

 • technik handlowiec, ekonomista, logistyk - 8 osób
 • technik pojazdów sam., mechanik - 7 osób
 • technik informatyk - 4 osoby
 • technik analityk - 2 osoby
 • technik usług fryzjerskich - 2 osoby
 • mechanik pojazdów samochodowych - 2 osoby

 

 

 

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

 

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 11.01.2018r. o godzenie 8.00  w CKP Dobrzechów. 

Klasy 2 THL i 2 TI w Sali 17, klasy 3 TE i 3TM  w Sali 18.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Klasy trzecie otrzymają dzienniczki praktyk w CKP z roku poprzedniego. Uczniowie wyjeżdzajcy z projektu Ersamus mająobowiązek odebrać dzienniczki w sekretariacie szkolnym.

Każdy czeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane skierowania na praktyki zawodowe. Kto z uczniów może wcześniej znaleźć sobie miejsce odbywania praktyk to powinien sobie wydrukować ze strony CKP w zakładce dokumenty, skierowanie i przynieść je na odprawę w dniu 11.01.2018r. 

 

 

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych mogą liczyć na praktyki w następujących zakładach pracy:


Dane teleadresowe 
 ZAWÓD
     
Wacław Szary
ELEKTRA Sp. z o.o. 
35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 17
tel. [17] 853 71 90...93
fax [17] 853 71 99
www.elektra.un.pl
e-mail: elektra@elektra.un.pl
  Technik informatyk
     

Łukasiewicza 4
38-100 Strzyżów
tel. 17 746 17 01
www.triton.cc.pl 

  Technik informatyk

    

SIECI KOMPUTEROWE
INN-SAT
35-201 Rzeszów,
ul.Kochanowskiego 1
tel. 17 8522952

 

Technik informatyk
     

Ideo Sp. z o. o.
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel. 17 8602186

 
 Technik informatyk
     

FROGO KOMPUTERY
35-032 Rzeszów
Pl. Sreniawitów 7
17 8506000

   Technik informatyk
     

GCO sp. z o.o.
ul. Słowackiego 24
35-060 Rzeszów
tel. 17 7176000
NOVAIA-STRZYZÓW

   Technik informatyk
     

ELEKTRO-TEL
ul. Słowackiego 6
35-060 Rzeszów
tel. 17 8526291

   Technik informatyk
     

Apollo so. z o.o.
ul. Grunwaldzka 4
35-068 Rzeszów
tel. 17 8520901 w 31

   Technik informatyk
     

OPTeam s.a.
35-032 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 3
tel. 17 8672100

   Technik informatyk
     

Ośrodek Kultury
w Wiśniowej n/W
tel. 17 27 75 393

   Technik informatyk

 

    

QUATRO COMPUTERS
35-064 Rzeszów
ul. Matejki 2
tel. 17 8536163

   Technik informatyk

 

 

    
Gminna Spółdzielnia SCh.
38-100 Strzyzów
ul. Rynek 3
tel. 17 27 60 581
   Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik agrobiznesu
     
Gminna Spółdzielnia SCh.
38-124 Wiśniowa 262
tel. 17 27 75 996
   Technik ekonomista
Technik handlowiec
     
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WENTA ul. Frysztackiego 32
38-130 Frysztak tel. 17 27 60 360
   Technik handlowiec
     
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów
ul. Mostowa 9 38-100 Strzyżów
tel. 17 27 61 011
   Technik ekonomista
Technik informatyk
     
Urząd Gminy Frysztak
ul. Księdza Blajera 20
38-130 Frysztak tel. 17 27 77 110
   Technik ekonomista
Technik informatyk
     
Urząd Skarbowy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 6
tel. 17 27 68 500
   Technik ekonomista
Technik informatyk
     
Urząd Miejski w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 5
tel. 17 27 61 354
 
 Technik informatyk
Technik ekonomista
     
Zespół Obsługi Ekonomiczno -
Administracyjnej Szkół
38-130 Frysztak
ul. Księdza Blajera 20
tel. 17 27 77 922
   Technik ekonomista

 

 

    
F.H.U GREG Wilusz Grzegorz
ul. Modrzewiowa 1D
38-100 Strzyżów
tel. 604 338 476
   Technik pojazdów samochodowych
     
Moto - Hol  Jacek Szaro
38-100 Strzyżów ul. Bat. Chłopskich 9
tel. 17 27 61 456
   Technik pojazdów samochodowych
     
F.U.H. TOMEX  Tomasz Szaro
38-100 Strzyżów ul. Bat. Chłopskich 9
tel. 17 27 61 456
   Technik pojazdów samochodowych
     
AUTO-NAPRAWA i HANDEL
Tomasz Mikuszewski
Glinik Średni 66
tel. 17 27 77 931
   Technik pojazdów samochodowych
     

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.07.23, 12:04.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0473 sekund.