Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Podstawa programowa

W polskim prawie oświatowym podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego  dla branżowej szkoły I stopnia obowiązujaca we wszystkich klasach pierwszych od roku szkolnego 2017/2018     


Podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązujaca we wszystkich klasach pierwszych od roku szkolnego 2017/2018

Dotyczy:

 • Branżowej Szkoły I stopnia – klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018
 • 4-letniego Technikum – klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

Rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

Pod symbolem cyfrowym zawodu znajduje się podstawa programowa kształcenia w zawodzie z marca 2017 r.:

 

 

ZAWÓD

 

 PODSTAWA PROGRAMOWA 

 SYMBOL CYFROWY ZAWODU 


 

TECHNIKUM


TECHNIK EKONOMISTA

331403

TECHNIK HANDLOWIEC

522305

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

514105

TECHNIK LOGISTYK

333107 

TECHNIK INFORMATYK

351203 

TECHNIK ANALITYK

311103

TECHNIK MECHANIK

311504 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCODOWYCH

311513

 

BRANŻOWA SZKOŁA PIERWSZEGO STOPNIA


SPRZEDAWCA

522301

FRYZJER

514101

ŚLUSARZ

722204

OERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

722307

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

723103

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W  BUDOWNICTWIE

712905

 

Podstawa kształcenia ogólnego od roku 01.09.2012 

 
Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

Podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązujaca  od roku szkolnego 2017/2018

 Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2012   

Dotyczy:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa– klasy : druga,trzecia w roku szkolnym 2017/2018
 • 4-letniego Technikum – klasy druga, trzecia, czwarta w roku szkolnym 2017/2018

  Podstawa programowa kształcenia do zawodu - wybrane elementy dla konkretnego zawodu:

  - Technik agrobiznesu (331402)

  - Technik usług fryzjerskich (514105) 

  - Technik informatyk (351203)

  - Technik handlowiec (522305)

  - Technik ekonomista (331403)

  - Technik mechanik (311504)

  - Technik pojazdów samochodowych (311513)

  - Technik logistyk (333107)

  - Technik analityk (311103)

  Zasadnicza szkoła zawodowa

  - mechanik pojazdów samochodowych (723103)

  - sprzedawca (522301)

  - kucharz (512001)

  - fryzjer (514101)

  - operator obrabiarek skrawających (722307)

  - monter zabudowy i robót wykończeniowych (712905)

   

   

  Na górę strony

  Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.05.16, 07:41.
   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0717 sekund.