x
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne

Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 5 ( wszystkich: 5 )
Strony: [ 1 ]  
Organizacja przewozu uczniów do CKP w Dobrzechowie
Dodano: 2014-10-05     » Na górę

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego informuje uczniów Zespołu Szkół Technicznych o uruchomieniu przewozu uczniów na trasie ze Strzyżowa do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Wyjazd ze Strzyżowa z parkingu  Zielony Koszyk o godz. 710  oraz powrót z parkingu Centrum Kształcenia Praktycznego o godzinie 13 10 oraz 1450.

 Regularny przewóz uczniów uruchomiony będzie od dnia 01.09.2016r. Informujemy że przejazd dla uczniów jest bezpłatny. 

 

Dodał: Jan Sopel
Ogłoszenie o turnusach dokształcania zawodowego
Dodano: 2014-01-30     » Na górę

Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracowników.

Uczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

 

Zespół szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku al. Jana Pawła II 18a, - tel. 13 46 96 673

Zawód – stolarz

Bursa Szkolna – Tel. 13 46 96 273

Koszty: 80 zł zakwaterowanie, 12 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa

Bursa czynna:  niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1530.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie ul. Słoneczna 6     Tel. 13 43 41 851

Zawód – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Internat – Tel. 13 43 41 780

Koszty:  100 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 50zł.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa

Internat czynny: poniedziałek od godz. 700 do piątku do godz. 1530

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle ul. Staszica 30B.  Tel. 13 446 39 74

Zawód –piekarz, fryzjer, 

Bursa Szkolna – Tel. 13 446 29 09

Koszty: 150 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa,  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zostać bez opieki i wyżywienia.

Bursa czynna – niedziela od  godz. 1400 do piątku do godz. 1530

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr  w Kośnie ul. Ks. St. Szpetnara 9. tel. 13 432 23 19

Zawód – cukiernik, 

Internat – Tel. 13 43 217 83

Koszty: 60 zł zakwaterowanie, 11 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa.

Bursa czynna: niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1800

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 tel. 032 64 30 393

Zawód –  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, lakiernik, wędliniarz, murarz, rzeźnik-wędliniarz, 

Bursa Szkolna – Tel. 032 64 30 393

Koszty: 120 zł zakwaterowanie, 15 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 100zł.

Jeden obowiązkowy wyjazd  sobota i niedziela ( środek kursu).

Bursa czynna:  od niedzieli od godz. 1800

Dojazd z Krakowa z Regionalnego Dworca Autobusowego (który znajduje się przy Dworcu PKP). Koszt bilet na busa 7 zł. Busy odjeżdzają co 0,5godz.

Przystanek dla wysiadających w Olkuszu na ul. Legionów Polskich 3 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach  ul. Okrzei 20.  Tel 32 231 35 58 lub 32 231 35 76

Zawód –ślusarz, murarz, monter-elektronik,   

Internat: Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Krakusa 16 – Tel. 32 23 06 831

Koszty: 95 zł zakwaterowanie, 16 zł/ dziennie  wyżywienie.

Wyżywienie tylko w dni robocze. Można w soboty i niedziele mieszkać ale bez wyżywienia.

Kuchnia podręczna do dyspozycji uczniów jak nie ma wyżywienia. Internat czynny całodobowo.

Dodał: Jan Sopel
Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
Dodano: 2012-07-10     » Na górę

Dyrektor CKP przypomina uczniom klasy II THF oraz III TE o odprawie i szkoleniu z zakresu BHP w dniu 25.10.2016r. o godz. 12.30 w Sali B11. Każdy uczeń musi uczestniczyć w/w szkoleniu przed pójściem na praktykę zawodową. Na szkolenie obowiązkowo uczniowie przynoszą dzienniczki praktyk.

 

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 dla poszczególnych klas technikum. Wszelkie uwagi ze strony nauczycieli uczących w ZST proszę składać do kierownika szkolenia praktycznego.

Szkolenie ogólne z przepisów BHP i odprawa  dla uczniów rozpoczynających  praktykę zawodową dla odbędzie się ..........sala B6 godz. 13.15 

 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2015/2016 dla poszczególnych klas technikum. 

 

I termin praktyk 14.11 - 9.12.2016

II termin praktyk 18.05 - 12.06.2017

 

1.    

Technik ekonomista

2 TE

4 tygodnie

II termin

15

Technik pojazdów samochodowych

2 TP

4 tygodnie

12

2.    

Technik mechanik

2 TM

4 tygodnie

II termin

24

3.    

Technik informatyk

2 TI

4 tygodnie

II termin

21

4.    

Technik handlowiec

2 TH

4 tygodnie

I termin

17

Technik usług fryzjerskich

2 TF

4 tygodnie

12

5.    

Technik ekonomista

3 TE

2 tygodnie

I termin

16

6.    

Technik mechanik

3 TM

3 tygodnie

I termin

14

 

 

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletnego  zapisu w dzienniczku. W dzienniczku należy zapisać sprawozdanie z wykonywanych czynności każdego dnia. Wykonywane czynności powinny być zgodne z programem praktyki zawodowej.Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

- umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta,
- postawy ucznia i obecność na praktyce;

- jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie ( do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do kierownika szkolenia praktycznego  otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

                                                                                                                                         ………………………………………    

pieczątka firmy                                                                                                                          miejscowość, data

 

                                                                                                      Potwierdzenie

 

Potwierdzam, że przyjmę uczniów na praktyki zawodowe w zawodzie

 

…………………………………………………. w okresie   …………………………………..

 

Informuję że zakład pracy posiada odpowiednie wyposażenie w tym zakresie.

 

 

Imię i nazwisko ucznia (ów)  przyjętego na praktyki zawodowe:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Dane osoby, z którą należy spisać  umowę :

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                    …………………………….

                                                                                                                                                                 podpis

 

 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2010-09-25     » Na górę

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną śródroczną.

 

W dniach od 15 do 21.12.2017 r Dyrektor CKP prosi o dostarczenie  zeszytów do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu wpisania pracownikom młodocianym oceny śródrocznej.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.

Dodał:
Galeria zdjęć z praktyk naszych uczniów
Dodano: 2009-12-03     » Na górę

 

Dodał:
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 5 ( wszystkich: 5 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0482 sekund.