x
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne

Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 3 ( wszystkich: 3 )
Strony: [ 1 ]  
Przewóz uczniow na trasie Strzyżów - CKP Dobrzechów
Dodano: 2018-10-04     » Na górę

Strzyżów-CKP Dobrzechów:
715 – Zielony Koszyk.
718 – Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła).

CKP Dobrzechów-Strzyżów:
Poniedziałek: 1315; 1505 
Wtorek: 1315; 1505
Środa: 1315
Czwartek:  1135; 1410; 1505 
Piątek:  1315; 1410 

Informujemy, ze przewóz uczniów jest bezpłatny.

Dodał: Jan Sopel
WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2018-10-04     » Na górę

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną śródroczną.

 

W dniach od 17 do 21.12.2018 r. Dyrektor CKP prosi o dostarczenie  zeszytów do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu wpisania pracownikom młodocianym oceny śródrocznej.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.

Dodał: Jan Sopel
Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
Dodano: 2012-07-10     » Na górę

 

 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych klas technikum. 

 

L.P.

Zawód

Klasy

Ilość tygodni

Terminy praktyk

Semestr w którym odbywa się praktyka

 1.

Technik informatyk/

Technik logistyk/

Technik analityk

2 ILA

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 2.

Technik ekonomista/

Technik informatyk

2 TEI

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 3.

Technik handlowiec/

Technik usług fryzjerskich

2 THF

4 tygodnie

25.02.2019 - 24.03.2019

II

 4.

Technik pojazdów samochodowych/

Technik mechanik

2TPM

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 5.

Technik ekonomista/

Technik analityk

3TEA

2 tygodnie

25.02-10.03.2019

II

 6.

Technik mechanik

3TMF

3 tygodnie

25.02-17.03.2019

II

 

 

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletnego  zapisu w dzienniczku. W dzienniczku należy zapisać sprawozdanie z wykonywanych czynności każdego dnia. Wykonywane czynności powinny być zgodne z programem praktyki zawodowej.Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

- umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta,
- postawy ucznia i obecność na praktyce;

- jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie ( do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do kierownika szkolenia praktycznego  otrzymuje ocenę niedostateczną.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 3 ( wszystkich: 3 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0596 sekund.