Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

 
 
Koncepcja pracy szkoły

 

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest swoistą strategią działań na wyznaczony (przyjęty) okres. Celem formułowania koncepcji/strategii jest odpowiedź m.in. na następujące pytania:
- Jaką pozycję zajmuje obecnie organizacja/szkoła/placówka i jakie są jej możliwości rozwojowe? 
- Jaką pozycję chciałaby zająć w przyszłości (tej dalszej i tej bliższej) i jakie cele chce osiągnąć w okresie realizacji strategii/koncepcji?
- Co utrudnia obecnie i co może utrudniać w przyszłości osiągnięcie zamierzonej pozycji?
- Co powinna i co musi uczynić, aby przesunąć się z pozycji zajmowanej na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces?
Pojęcie „Koncepcja pracy szkoły” w sposób formalny, jako jeden z wymogów funkcjonowania placówek oświatowych, zapisane zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) jako jedno z wymagań określonych jako podstawa do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej. 
 
Wymagania powyższe wchodzą w zakres obszaru drugiego „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”  zakładającego między innymi, że procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w danej placówce koncepcji pracy. Zgodnie ze szczegółowym opisem (przy pomocy charakterystyki D i B) wymaganie 2.1. „Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy” oznacza na poziomie podstawowym, że szkoła posiada i działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Ponadto, na poziomie wyższym niż podstawowy, oczekuje się, że koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb, a także że jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest swoistą strategią działań na wyznaczony (przyjęty) okres. Celem formułowania koncepcji/strategii jest odpowiedź m.in. na następujące pytania:
- Jaką pozycję zajmuje obecnie organizacja/szkoła/placówka i jakie są jej możliwości rozwojowe? 

- Jaką pozycję chciałaby zająć w przyszłości (tej dalszej i tej bliższej) i jakie cele chce osiągnąć w okresie realizacji strategii/koncepcji?

- Co utrudnia obecnie i co może utrudniać w przyszłości osiągnięcie zamierzonej pozycji?

- Co powinna i co musi uczynić, aby przesunąć się z pozycji zajmowanej na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces?

Pojęcie „Koncepcja pracy szkoły” w sposób formalny, jako jeden z wymogów funkcjonowania placówek oświatowych, zapisane zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) jako jedno z wymagań określonych jako podstawa do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.  Wymagania powyższe wchodzą w zakres obszaru drugiego „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”  zakładającego między innymi, że procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w danej placówce koncepcji pracy. Zgodnie ze szczegółowym opisem (przy pomocy charakterystyki D i B) wymaganie 2.1. „Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy” oznacza na poziomie podstawowym, że szkoła posiada i działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Ponadto, na poziomie wyższym niż podstawowy, oczekuje się, że koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb, a także że jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

 

Koncepcją pracy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na lata 2015 - 2019 - [ czytaj ]

Koncepcją pracy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na lata 2013 - 2015 - [ czytaj ]

Koncepcją pracy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na lata 2011 - 2013 - [ czytaj ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2015.11.18, 14:03.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0583 sekund.