x
Wychowawstwa w klasach - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wychowawstwa w klasach

Planowana lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

1.2LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Elżbieta Wójcik
2. 3LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Zofia Głowacka


Technikum

 

3.1IFp  
4.1Ip  
5.1EAp  
6.1PMp  
7.1HLp  
8.1TI  
9.1TIF  
10.1TPM  
11.1THL  
12.2TI351203 Technik informatykWolan Łukasz
13.2TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr
14.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek Ewa
15.2THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza Anna
16.3TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz 
17.3TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna 
18.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia
19.3TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz
20.4TI351203 Technik informatykBryda Przemysław
21.4TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski Grzegorz
22.4THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał
23.4TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal Dagmara
24.4TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

25.1mop
 
26.1wp  
27.1mo  
28.1w  
29.2mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski Mariusz
30.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka Grzegorz
31.3fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena Borkowska
32.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata Skrzypek

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.07.02, 15:10.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0598 sekund.