Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników zaproponowany przez nauczycieli uczących poszczególne przedmioty

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572)

Art. 22aa. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1)   z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

Art. 22ab. ust 6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

Samorząd uczniowski informuję, że corocznie w miesiącu wrzesień na terenie szkoły organizowany jest kiermasz podręczników. W trakcie kiermaszu uczniowie mają możliwość kupić podręczniki od kolegów i koleżanek z klas programowo wyższych.

 

 


 
TechnikumWykaz podręczników
od klasy I do IV
Technik LOGISTYK
Technik HANDLOWIEC
Technik INFORMATYK
Technik USŁUG FRYZJERSKICH
Technik MECHANIK
Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technik ANALITYK
Technik EKONOMISTA
  
Branżowa Szkoła I Stopnia 
  
BSIS zawód fryzjer
BSIS zawód mechanik pojazdów samochodowych
BSIS oddział wielozawodowy
  
  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 


 

UWAGA:

wykaz podręczników dla uczniów uczących się w Centrum Kształcenia Praktycznego znajduje sie na stronie CKP.

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.10.02, 07:37.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0713 sekund.