x
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości.
 • Ukończenie Liceum dla Dorosłych daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołe zawodową. 
 • Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka rozpoczyna się od klasy pierwszej liceum z wyjątkiem absolwentów ZSZ. 
 • Dla absolwentów ZSZ nauka może trwać 2 lata (4 semestry - przyjmowani są na drugi rok). 
 • Słuchacz który został zapisany na semestr 3 w przypadku wystapienia różnic programowych będzie musiał zdawać egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące róznice programowe.
 • Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu)
 • Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane. Nie ma górnej granicy wiekowej.

 

Jakie otrzymasz wykształcenie?

Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych daje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.

 

Jakich będziesz uczył się przedmiotów?

W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Co będziesz umiał?

W toku kształcenia w liceum ogólnokształcącycm dla dorosłych słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego.

 

Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

 • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika,
 • uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, pozwalających na uzyskanie tytułu technika.

 

Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

 • podjąć naukę w szkole policealnej,
 • podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2014.09.08, 13:36.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0428 sekund.