x
Ramowe plany nauczania - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | TECHNIKUM Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie znalazło się w 2013 roku wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia zajmujšc 24 miejsce wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej | Nagroda Św. Michała dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w kategorii Oświata i wychowanie |

  
Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w zasadniczej szkole zawodowej, czteroletnim technikum, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

NOWE RAMÓWKI po zmianie nazw przedmiotów  - należy dokonać poprawek w programach naucznia według tych ramówek

 

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas   
   

czwartych "stara podstawa". Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2010/2011

 

 
   

trzecich "nowa podstawa programowa". Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2012/2013

 

 
   

drugich "nowa podstawa programowa". Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2013/2014

 

 
   

pierwszych "nowa podstawa programowa". Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2014/2015

 

 
   

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia dla klasy wielozawodowej

 (przedmioty zawodowe realizowane na kursach wyjazdowych) 

 

 

Informacje MEN na temat ramowych planów nauczania - [ czytaj ]

Przykładowe ramowe plany nauczania przygotowane przez KOWEZiU - [ zobacz ]


 

Rozporządznie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - "stara podstawa"

 
   

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - "nowa podstawa" 

 

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2015.06.12, 15:09.
 

 
Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1023 sekund.