x
Zespoły problemowo - zadaniowe - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zespoły problemowo - zadaniowe

Skład zespołów problemowo-zadaniowych w bieżącym roku szkolnym

 

zespół

Skład zespołu

Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

 1. mgr E. Worek – przewodnicząca przygotowanie raportu)
 2. mgr M. Mazur  
 3. wychowawcy klas pierwszych 

 

Zespół do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 1. mgr P. Tomkowicz – przewodniczący
 2.  (przygotowanie raportu)
 3. liderzy przedmiotów objętych egzaminem maturalnym
 4. mgr Z. Wasilewska - TE, TH,
 5. mgr A. Giera –TL
 6. mgr  P. Pecka –TA,
 7. mgr A. Serwińska - TF,
 8. mgr P. Bryda – TI
 9. wychowawcy klas maturalnych

Zespół ds. śledzenia losów absolwentów:

 

 1. mgr A. Giera – koordynator
 2. mgr D. Żarek
 3. wychowawcy klas kończących szkołę

 (uzupełniają dokument on-line ) 

 

Zespół d/s wychowawczych oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 

 1. mgr E. Tomkowicz – - przewodniczący
 2. mgr M. Mazur - pedagog szkolny
 3. mgr K. Petrycka - Wiater
 4. wychowawcy klas 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 

 1. mgr M. Mazur - przewodnicząca
 2. mgr E. Tomkowicz
 3. mgr K. Moskal
 4. wychowawcy klasy

Zespół do modyfikowania i redagowania koncepcji pracy szkoły:

 

 1. mgr G. Włodyka – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik

Zespół ds. ewaluacji:

 

 1. mgr A. Tęcza – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. mgr M. Kmieć
 4. mgr K. Grosman
 5. mgr E. Nagrodzka

Komisja rekrutacyjno -kwalifikacyjna:

 

 1. mgr M. Wilczewski - przewodniczący
 2. mgr M. Majewski
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr J. Krok – Rysz
 5. mgr G. Kawa

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji Statutu szkoły:

 

 1. mgr R. Wilk - przewodniczący
 2. mgr E. Worek

 

Zespół ds. opracowania dokumentacji szkolnej

 1. Rafał Wilk
 2. Ewa Worek
 3. Piotr Tomkowicz

Zespół ds. promocji SZKOŁY

 1. mgr P. Czapczyńska - przewodnicząca
 2. mgr Anna Giera
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr Ł. Wolan
 5. mgr K. Grosman

Zespół ds. promocji uczniów zdolnych i wyróżniających się w środowisku szkolnym i lokalnym

 1. mgr B. Maciaszkiewicz – przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr M. Mazur
 5. opiekun Samorządu Uczniowskiego

Zespół ds. pomocy stypendialnej

 1. mgr Anna Giera – koordynator
 2. mgr P. Czapczyńska

Komisja wnioskowa

 1. mgr K. Prasnal
 2. mgr K. Szady –Sagan
 3. mgr E. Wójcik

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych:

 

 1. mgr K. Szady – Sagan - koordynator
 2. mgr E. Worek,
 3. mgr G, Włodyka,
 4. mgr G. Tokarski,
 5. mgr K. Hałas
 6. mgr R. Kołodziejczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 

       mgr K. Hałas

Opiekun pocztów sztandarowych:

 

 1. mgr M. Majewski,
 2. mgr G. Żybura

 

Opiekun sklepiku uczniowskiego:

 

       mgr P. Czapczyńska

 

Opiekun Szkolnej Agencji Kreatywnej:

 

       mgr R. Wilk

 

Lider WDN: 

 

       mgr D. Żydzik

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.09.27, 09:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0357 sekund.