x
Zespoły problemowo - zadaniowe - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zespoły problemowo - zadaniowe

Skład zespołów problemowo-zadaniowych w bieżącym roku szkolnym

 

Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych technikum i Branżowej Szkoły I stopnia:

 

 1. mgr E. Niewolska – przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr K. Szady - Sagan
 4. mgr E. Wójcik 
 5. mgr M. Mazur - pedagog 
 6. wychowawcy klas pierwszych 

 

Zespół do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 

 1. mgr P. Tomkowicz - przewodniczący
 2. liderzy przedmiotów objętych egzaminem maturalnym
 3. mgr Z. Wasilewska - TE, TH,
 4. mgr A. Serwińska - TF,
 5. mgr P. Bryda - TI
 6. wychowawcy klas maturalnych

 

Zespół do śledzenia losów absolwentów:

 

 1. mgr A. Giera – koordynator
 2. mgr D. Mękal
 3. wychowawcy klas kończących szkołę 

 

Zespół d/s wychowawczych oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 

 1. mgr E. Tomkowicz – koordynator
 2. mgr M. Mazur - pedagog szkolny
 3. mgr K. Petrycka - Wiater
 4. wychowawcy klas 

 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji programu wychowawcz-profilaktycznego szkoły:

 

 1. mgr M. Mazur - przewodnicząca
 2. mgr E. Tomkowicz
 3. mgr K. Moskal
 4. mgr A. Tęcza
 5. wychowawcy klasy

 

Zespół ds. promocji szkoły:

 1. mgr P. Czapczyńska - przewodniczący
 2. mgr A. Giera
 3. mgr G. Kawa
 4. mgr P. Bryda
 5. mgr K. Haas
 6. mgr G. Żybura
 7. mgr Ł. Wolan


Zespół do modyfikowania i redagowania koncepcji pracy szkoły:

 1. mgr G. Włodyka – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. mgr P. Tomkowicz

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr K.Hałas

 

Opiekun pocztów sztandarowych:

mgr M.Majewski, mgr G. Żybura

 

Opiekun sklepiku uczniowskiego:

mgr A. Król

 

Opiekun Szkolnej Agencji Kreatywnej:

mgr R. Wilk

 

Lider WDN: 

mgr D. Żydzik

 

Zespół ds. ewaluacji:

 

 1. mgr A. Tęcza – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. mgr M. Kmieć
 4. mgr D. Mękal
 5. mgr E. Nagrodzka

 

Komisja rekrutacyjno -kwalifikacyjna:

 

 1. mgr M. Wilczewski – przewodniczący
 2. mgr M. Majewski
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr J. Krok – Rysz
 5. mgr G. Kawa

 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji Statutu szkoły:

 

 1. mgr R.Wilk - przewodniczący
 2. mgr E. Worek

 

Komisja wnioskowa:

 1. mgr G. Włodyka
 2. mgr E. Niewolska
 3. mgr K. Prasnal

 

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych:

 

 1. mgr K. Szady – Sagan – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 2. mgr E. Worek – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 3. mgr G. Tokarski – nagłośnienie, ustawienie krzeseł, harmonogram imprez sportowych
 4. mgr M.Wilczewski – ustawienie młodzieży, ustawienie krzeseł
 5. mgr A. Giera - dekoracja
 6. mgr K. Hałas – dekoracja
 7. mgr R.Kołodziejczyk – fotokronika

 

Zespół ds. promocji uczniów zdolnych i wyróżniających się w środowisku szkolnym i poza nim w tym do modyfikowania regulaminów i przeprowadzanie konkursów „Absolwent Roku” i „Najlepszy Uczeń Szkoły” oraz zgłaszanie uczniów do nagrody na koniec roku szkolnego)

 

 1. mgr B. Maciaszkiewicz - przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr M. Mazur
 5. opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Zespół wspierający realizację projektów unijnych:

 1. mgr M.Kmieć - przewodnicząca
 2. mgr A.Tęcza
 3. mgr A.Giera

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.04, 10:25.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0521 sekund.