Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
DLA GIMNAZJALISTY

SUPERTALENT 2018

„Veni, vidi, vici” – mógłby powiedzieć Kamil Górka z Pstrągowej, zwycięzca tegorocznej, jedenastej edycji konkursu SUPERTALENT, organizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie pod patronatem wicestarosty, Jana Stodolaka.

W tym roku ponownie siedmioro najlepszych uczniów z gimnazjów powiatu strzyżowskiego (tradycyjnie już - SIEDMIU WSPANIAŁYCH) podjęło wyzwanie do walki o tytuł najlepszego ucznia powiatu strzyżowskiego. 30.05.2018 r. przyjechali pod opieką swoich nauczycieli i wspierani przez drużyny kibiców, aby wykazać się wiedzą z różnych dziedzin naukowych.

Byli to (w kolejności alfabetycznej wg nazw miejscowości):

 • Jakub Bednarz z Gimnazjum w Dobrzechowie,
 • Mateusz Piwowar z Gimnazjum w Godowej,
 • Patrycja Lech z Gimnazjum w Lutczy,
 • Kamil Górka z Gimnazjum w Pstrągowej,
 • Filip Czarnik z Gimnazjum w Strzyżowie,
 • Dominika Śliwa z Gimnazjum w Wiśniowej,
 • Katarzyna Włodyka z Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej.

Zebranych przywitała i życzyła uczestnikom sukcesów wicedyrektor ZST, Agnieszka Król. Na początek rozdała ona upominki „na szczęście”: grawerowane czterolistne koniczynki ZST.

Trzeba przyznać, że gimnazjaliści walczyli z zapałem o tytuł i główną nagrodę - Huawei MediaPad – ufundowaną przez sponsora, firmę Control Tec.

Śmiał, lecz spokojnie od początku odpowiadał Kamil Górka i on jako pierwszy zarezerwował sobie miejsce w czołówce. Oczywiście konieczna była dogrywka, aby wyłonić finalistów konkursu. Nikomu nie brakowało wiedzy, niektórych tylko poniosły emocje i wtedy stracili punkty. Ostatecznie finalistkami zostały także Katarzyna Włodyka z Wysokiej Strzyżowskiej oraz – po ostrej dogrywce z chłopcami z Godowej i Strzyżowa - Dominika Śliwa z  Wiśniowej (obie zresztą w zeszłym roku brały już udział w turnieju). Wszyscy troje w finale prezentowali wyrównany poziom, jednak zwycięzca może być tylko jeden (zdecydowała suma punktów).

Zmagania młodzieży obserwowała kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Maria Koś, która serdecznie gratulowała uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności. Na koniec wręczyła dyplomy i bony upominkowe, ufundowane przez Powiat Strzyżowski – organ prowadzący naszą szkołę.

Organizatorzy dołączają do tych gratulacji!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy.

Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy serdecznie dziękują za sponsoring Powiatowi Strzyżowskiemu oraz firmie Control Tec.

 

Ewa Worek

 

 


 

 

Drodzy Gimnazjaliści!

11 maja upływa termin zgłaszania się do konkursu SUPERTALENT 2018.

Wyzwanie podjęli już najlepsi uczniowie ze szkół w Pstrągowej, Lutczej, Dobrzechowie, Godowej, Wiśniowej, Wysokiej Strzyżowskiej i Strzyżowie.

Tytułu broni Dobrzechów, ale chęć walki zgłosiła też ubiegłoroczna finalistka…

Kto okaże się najlepszym uczniem powiatu strzyżowskiego?

Czy inne szkoły i ich uczniowie odważą się stanąć w naukowe szranki?

Huawei MediaPad już czeka na zwycięzcę…

 

Wszystko rozstrzygnie się 30 maja.

Do zobaczenia w ZST!

Ewa Worek i organizatorzy

 

 


 

Gimnazjaliści!

Szukamy najlepszego ucznia gimnazjów powiatu strzyżowskiego!

Już za miesiąc (30 maja 2018) odbędzie się XI konkurs SUPERTALENT.

Czekamy na zgłoszenia do 10 maja 2018,

a na zwycięzców czekają nagrody – w tym główna:

SMARTFON o wartości ok. 400 złotych.

Regulamin, karta zgłoszenia – w zakładce SUPERTALENT 2018 na stronie internetowej ZST.

Zgłoś się i startuj w doborowym towarzystwie!

Turniejowi od lat patronuje wicestarosta strzyżowski, Jan Stodolak.

 

Zapraszam w imieniu organizatorów

Ewa Worek

 

 


 

 

SUPERTALENT 2018

 Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów powiatu strzyżowskiego do udziału w XI edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

 Kto w tym roku okaże się najlepszym gimnazjalistą powiatu?

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

 

REGULAMIN

XI EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT 2018

 

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Honorowy patronat:

Wicestarosta Strzyżowski, Jan Stodolak

Cele konkursu:

●      poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;

●      popularyzacja wiedzy;

●      upowszechnianie wiedzy historycznej, dot. walki o niepodległość Polski;

●      motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;

●      dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów;

●      wspaniała zabawa intelektualna;

●      promocja ZST w środowisku.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów. Każde gimnazjum może zgłosić jednego uczestnika wraz z drużyną kibicującą (należy podać liczbę kibiców). 

Na życzenie danej Szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test.

 

UWAGA! W tym roku pytania z historii dotyczyć będą walki o niepodległość Polski.

 

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 10 maja 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Turniej odbędzie się 30 maja 2018 (początek - godz. 9.30) w ZST w Strzyżowie.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST:

www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, mgr Ewą Worek.

 

Zasady szczegółowe:

 1. Konkurs ma formę quizu. Pytania dostosowane są poziomem do Podstawy Programowej dla gimnazjum.
 2. Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych) albo języka niemieckiego, historii, kultury współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 3. Na początek uczestnicy odpowiadają samodzielnie na pytania kolejno z wszystkich przedmiotów. Pytania z matematyki, fizyki oraz chemii będą losowane dla wszystkich; odpowiedzi w tym przypadku - udzielane na piśmie. (Wszystkie pytania za 1 punkt)
 4. Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań z matematyki do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się do sumy odpowiadającego.
 5. W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. Uczniowie odpowiadają równocześnie (na piśmie).
 6. Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (we wszystkich rundach oraz w finale) największą liczbę punktów.
 7. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną nagrodę.
 8. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.
 9. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.

10.  Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

11.  Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.

12.  Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.

13.  ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu.

 

 

 


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

SUPERTALENT 2018

 

NAZWA SZKOŁY: ..........

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA - UCZESTNIKA KONKURSU: ..........

KLASA: ...........

WYBRANY DO KONKURSU JĘZYK OBCY (niemiecki albo angielski): ...........

DRUŻYNA KIBICUJĄCA (liczba osób): ...........

NAUCZYCIEL OPIEKUN: ...........

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

 Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojej córki / mojego syna

 ..............................................................

w mediach w związku z udziałem w konkursie SUPERTALENT 2018.

 

...................................................

podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.06.04, 10:17.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0364 sekund.