Schemat budowy tablicy statystycznej

Wyjaśnienie specyficzne ujętych danych w tablicy. Podanie

 

Podanie podstawy ustalenia danych

 

*wiersze 1-8 i rubryki 4-10 tworzą pozycje, w których wpisuje się dane tablicy

**Rubryki 9-10 nie są stałymi elementami tablic ujmujących zbiorowości statystyczne w liczbach bezwzględnych