1.     Formy prezentacji danych statystycznych

Opracowane dane statystyczne mogą przybierać formy:

- tablic statystycznych,

- wykresów statystycznych,

- tekstu,

- mieszana

 

               Najbardziej dla statystyki właściwymi formami są, prezentacje danych za pomocą tablic i różnych postaci graficznych. Nie wykluczają one stosowania opisu, który może być dobrze odbierany przez osoby zainteresowane określonym zjawiskiem, a nie mające dostatecznego przygotowania do samodzielnego interpretowania danych liczbowych zawartych w tablicach statystycznych czy tez ilustrowanych na wykresach.

               Informacje Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o stanie zdrowia społeczeństwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie oświaty i inne poparte odpowiednimi i odpowiednio zinterpretowanymi danymi mogą być bardziej wartościowym przybliżeniem zjawiska niż inne formy prezentacji.

Za mieszaną formę informacji statystycznej można uznać systematyczne sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego o stanie gospodarki państwa w poszczególnych kwartałach.

Dalej