ZŁOTY JUBILEUSZ


Wsparcia w realizacji Jubileuszu 50-lecia Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie udzielili:

Dziękujemy!

Komitet Organizacyjny Jubileuszu i cała społeczność szkolna

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Szanowni Absolwenci i Wychowankowie

Technikum i Liceum Ekonomicznego

im. Bohaterów Westerplatte

w Strzyżowie

Koleżanki i Koledzy!

"Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko

w dawnej postaci – jednak nie umiera:

odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko

i świeże kształty dla siebie przybiera."

Szkoła, którą pamiętacie jako miejsce, gdzie przeżywaliście najpiękniejsze chwile swojej młodości, ciągle się zmienia, rozwija. Ostatnio funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych, tworząc „stare dobre małżeństwo” m.in. z Technikum Handlowym. Niektórzy nie mogą jej poznać, inni doceniają, że staje się szkołą na miarę XXI wieku.

Młode pokolenie pracowników i uczniów nie zapomina jednak o tradycji, tym bardziej że jest ona powodem do dumy: Szkoła obchodzi w tym roku złoty jubileusz.

Z tej okazji zapraszamy na obchody 50. rocznicy powstania Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie. Odbędą się one 8 października 2011 roku.

Tego dnia będą Państwo mieli okazję spotkać wychowawców, nauczycieli a przede wszystkim kolegów. Może wraz ze wspomnieniami powrócą dawne przyjaźnie, przypomną się młodzieńcze miłości… Na pewno będzie czas na wzruszenia, których tak mało w codziennej gonitwie.

Niech Państwa uczestnictwo w jubileuszowym zjeździe absolwentów będzie potwierdzeniem więzi ze Szkołą, która wpłynęła na kształt osobowości swoich uczniów. Zależy nam na obecności zarówno tych, którzy często goszczą w „starej budzie”, jak i tych, którzy od chwili otrzymania świadectwa dojrzałości podbijają świat.

W związku z tym prosimy o przekazywanie informacji o Jubileuszu wszystkim zainteresowanym osobom.

Pozdrawiamy serdecznie i jeszcze raz zapraszamy.

Komitet Organizacyjny

Design by flankerds.com